Fiskere får ikke større tobis-kvoter

Fredag den 6. maj sluttede det såkaldte realtidsmoniteringsfiskeri, der skal fastsætte nye kvoter for tobis-fiskeri – den såkaldte TAC-kvote – i et område i Nordsøen.

Fiskeriet begyndte i midten af april, og allerede halvvejs inde i fiskeriet konkluderede DTU Aqua, at det ikke så lovende ud med større kvoter, skriver Fiskeri Tidene.

– Desværre tyder de første resultater på, at der ikke er nok tobis til at hæve kvoten yderligere, og at vi må leve med en kvote, der i år er omkring en tiendedel så stor som sædvanligt. Det er frustrerende og ærgerligt for såvel fiskerne som for industrien på land, der kommer til at mangle råvarer, indtjening og dermed arbejdspladser. Men prognosen tyder altså ikke godt for dansk tobisfiskerisiger Miljø- & Fiskeriminister Esben Lunde Larsen.

Realmoniteringsfiskeriet viste ellers rekordhøje fangster af tobis. Problemet var bare, at det var de to-årige tobis, der gik i nettet og ikke de et-årige, der er udgangspunktet for den nye kvotefastsættelse.

Forfatter

Related posts

Top