Fire lokale takkede Kronprisen for kongelig hæder

Mandag var 69 borgere mødt op til audiens hos kronprins Frederik, som tog imod, mens dronning Margrethe mødte nye ministre for at blive hædret for deres indsats i samfundet.

Fhv. Back Office medarbejder i Vestjysk Bank A/S, Lis Graakjær, fra Lemvig takkede for den kongelige belønningsmedalje, mens social- og sundhedsassistent Aase Pedersen fra Nykøbing og social- og sundhedsassistent Conny Kirk Olesen fra Karby begge fra Regionshospital Nordjylland i Thisted samt sygehjælper på Plejecenter Støberigården, Gerda Pedersen fra Nykøbing takkede for fortjenstmedaljen i sølv.

FAKTA:
Den Kongelige Belønningsmedalje
Fortjenstmedaljen har altid været en ”offentlig” dekoration i den forstand, at den tildeles efter indstilling fra de forskellige ministerier. Den kunne derfor ikke anvendes som anerkendelse til personer uden for det offentlige, som havde gjort sig fortjent til en påskønnelse, eksempelvis kunstnere eller ansatte i private virksomheder. For at dække dette behov indstiftede Kong Christian 9. den 4. september 1865 Den Kongelige Belønningsmedalje, der kunne tildeles af Kongen uden forudgående indstilling fra noget ministerium.

Medaljen fik fra begyndelsen et bredt anvendelsesområde som påskønnelse til borgere, der ikke i almindelighed ville komme i betragtning til en orden eller en Fortjenstmedalje. Det kunne eksempelvis være deltagere i videnskabelige ekspeditioner, redningsmænd og udenlandske hofmedarbejdere i forbindelse med statsbesøg. Der udviklede sig tillige den praksis, at medaljen kunne tildeles privat ansatte for lang og tro tjeneste – for tiden ansættelse hos samme private arbejdsgiver i 50 år eller, alternativt, mindst 40 års tro tjeneste, hvis ansættelsesforholdet er ophørt.

Fortjenstmedaljen
Fortjenstmedaljen i Sølv (FM.2) kan i dag tildeles for mindst 40 års uafbrudt civil eller militær tjeneste inden for samme tjenesteområde til offentligt ansatte personer, som ikke i almindelighed vil komme i betragtning til et ridderkors. Den er i de senere år blevet tildelt i stadigt stigende omfang, hvilket skal ses i sammenhæng med den meget betydelige udvidelse af den offentlige sektor, der fandt sted i 1960’erne og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i samme periode. Antallet af tildelte medaljer ligger for tiden i størrelsesordenen 1.000 årligt.

Fortjenstmedaljen i Sølv overrækkes i almindelighed af modtagerens chef i forbindelse med et jubilæumsarrangement. Der følger et diplom med medaljen, som forbliver modtagerens ejendom. Ved reskript af 7. oktober 1981 bestemte H.M. Dronningen, at medaljemodtagerne opfordres til at indsende en levnedsbeskrivelse til ordenshistoriografen til opbevaring i Ordenskapitlets arkiv.

Kilde : Kongehuset

 

Forfatter

Related posts

Top