Finn Jorsal skal uddele nye millioner til Landdistrikterne

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje er åben for ansøgninger for i alt 8 mio. kr. til nye forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Blandt de der skal uddele de nye penge er Finn Jorsal, der er formand for Friends of Cold Hawaii.

Med årets anden ansøgningsrunde udmønter Landdistriktspuljen dels 2,5 mio. kr. til projekter, der kan bidrage til at forbedre levevilkårene i de små øsamfund, og dels 5,5 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Landdistriktspuljen, som har eksisteret igennem en længere årrække, bidrager til at skabe liv og aktivitet, mener Landdistrikternes Fællesråd.

– Landdistriktsmidlerne spiller en vigtig rolle i forhold at understøtte udviklingen i de danske landdistrikter og øsamfund og er derfor et vigtigt element i forhold til at realisere vores fælles vision om at skabe vækst og udvikling i hele landet, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Det gode liv i landsbyerne kommer ikke af sig selv, mange mennesker engagerer sig og yder hver dag en kæmpe indsats for fællesskabet. Derfor håber jeg, at mange ildsjæle, kommuner og andre interesserede vil søge om støtte fra Landdistriktspuljen.

To tredjedele af midlerne til forsøgsprojekter er rettet mod temaet Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer for at understøtte et fokus på levedygtige landsbyer og det netop udpegede Udvalg for levedygtige landsbyer, der indgik i planlovsaftalen om Danmark i bedre balance mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Ansøgninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 12. oktober 2017 kl. 12.00. Læs mere på Liv & Land.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Udvalget, som består af formanden Grethe Saabye og Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix, skal vurdere ansøgningerne.

 

Forfatter

Related posts

Top