Finanstilsynet : Frøslev-Mollerup Sparekasse’s nedskrivninger skal op

Finanstilsynet har bedt Frøslev-Mollerup Sparekasse på Mors om at foretage ekstra nedskrivninger i deres landbrugskunder.

Finanstilsynet har gennemgået 15 udlån til landbrug, herunder de fire største landbrugsudlån uden nedskrivning til mælkeproducenter, de fem største landbrugsudlån uden nedskrivning til svineproducenter, de fire største landbrugsudlån til øvrige landbrug og de to største landbrugsudlån med nedskrivning.

Værdien af bygninger sat for højt
Her konstaterede man, at sparekassen ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang medregnede værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, f.eks. siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader.

Dette medførte i sammenhæng med værdiansættelsen af staldanlæg i flere tilfælde vart for høj og at man samtidigt havde anvendt for høje værdier på anlæg og bygninger og ikke i tilstrækkeligt omfang tog højde for løbende afskrivninger på disse.

Sparekassens metode medførte en overvurdering af værdier af anlæg og bygninger.

Tager konsekvensen og retter ind
Nedskrivningerne er på ingen måde alarmerende for Frøslev-Mollerup Sparekasse, hvor man selvfølgelig tager Finanstilsynets påbud seriøst.

– i forbindelse med den netop foretagne gennemgang har Finanstilsynet fundet yderligere nedskrivninger på to allerede nedskrevne engagementer, idet Finanstilsynet har konkluderet at Sparekassens ansættelse af værdier på disse to engagementer, var for høje. Sparekassen har modtaget et påbud om at tilrette forretningsgangen for vurdering af landbrug samt at foretage yderligere nedskrivninger på ca. 3 mio. kr. på disse to engagementer. Forretningsgangen er tilrettet og nedskrivningerne er foretaget med virkning for årsrapporten for 2014, fortæller Sparekassedirektør Frank Bertelsen.

Han påpeger, at hvad angår de resterende 15 % af sparekassens landbrugsportefølje har ovennævnte ingen umiddelbareffekt ligesom solvensbehovet ikke vil blive påvirket.

Forfatter

Related posts

Top