FGU-institution får hovedsæde på Mors

Jammerbugt, Thisted og Morsø Kommune samarbejder om en af landets forberedende grunduddannelse-institutioner (FGU). De tre kommuner fortæller nu, at man i fællesskab har besluttet, at der bliver undervisning i alle tre kommuner, og at ledelse og de administrative funktioner placeres på Mors

De tre kommuner er enige om, at det er væsentligt at sikre et fortsat godt samarbejde. Derfor indstiller de, at formandsskabet i bestyrelsen deles mellem Jammerbugt og Thisted kommuner, så formanden vælges for to år fra den ene kommune, hvorefter den skifter til den anden kommune. De er i øvrigt også enige om, at dagsorden og andet til bestyrelsesmøder sættes sammen af formand og næstformand – selvfølgelig med hjælp fra institutionen og i tæt samarbejde med de tre kommuners administrationer.

De er dog opmærksomme på, at det vil være den nye bestyrelse, som skal pege på formand og næstformand, men ønsker at stå sammen om indstillingen til formandsposterne, da de unge, som skal henvises, visiteres fra den kommunale koordinerede ungeindsats.

3 x borgmester-glæde
De tre borgmestre glæder sig over samarbejdet omkring den nye institution.

– Det har været et rigtig godt og konstruktivt forløb mellem vores kommuner. Vi er gået sammen med det mål at skabe gode forhold for brugerne. Det er vigtigt, at vi har gode tilbud til alle unge og ved at gå sammen, kan vi hver især styrke dette område og få en effektiv drift. Det har været vores fokus, og samarbejdet har kørt rigtig godt, lyder det enstemmigt fra bormestrene Hans Ejner Bertelsen, Ulla Vestergaard og Mogens Gade.

Overtager fra 2019
Det afgørende for borgmestrene har været, at der blev FGU-undervisning i alle tre kommuner. Nærmere oplysninger omkring planerne for institutionens hovedsæde på Mors følger snarest muligt.

Landets FGU-institutioner skal fra 2019 overtage undervisning af de unge, der ikke er kommet i gang med en uddannelse eller er droppet ud af en uddannelse.

At Morsø, Thisted og Jammerbugt tilsammen vil udgøre et dækningsområde for en FGU-institution skyldes blandt andet, at kommunerne er sammenlignelige i forhold til erhvervsstruktur, en efterspørgsel efter nogle af de samme kompetencer på arbejdsmarkedet, samt at oplandet for arbejdskraft i de tre kommuner er tæt forbundet.

Forfatter

Related posts

Top