Fem konsortier skal byde på havneudvidelse

Hanstholm Havn og havnens rådgiver, Rambøll, har udvalgt fem konsortier, der får lov at udarbejde tilbud på den forestående udvidelse af havnen, som er estimeret til en halv mia. kr. og vil tage ca. tre år at realisere.

Hanstholm Havn er nu kommet et stort skridt videre i forhold til realisering af planerne om en udvidelse af havnen. Siden begyndelsen af februar har Hanstholm Havn og Rambøll været igennem en proces med udvælgelse af de entreprenører, der får lov til at byde på opgaven.

I alt har otte konsortier anmodet om at blive prækvalificeret. Dette felt har skullet skæres ned til fem konsortier, som er udvalgt på baggrund af en detaljeret gennemgang af de enkelte konsortiers økonomi, erfaringer fra tilsvarende projekter, udstyr mv.

Det drejer sig om:
1. Aarsleff (DK), VG (DK), Rohde Nielsen (DK) og COWI
2. Boskalis/Arkil JV bestående af Boskalis (NL), Arkil A/S (DK), Arkil Fundering (DK) og Niras (DK)
3. BAM int. (NL), BAM infra (NL) og Dredging International NV (BE)
4. Van Oord (NL) CG Jensen (DK) og Sweco (SE)
5. Condotte (IT) og Jan de Nul (BE)

– Det har generelt været et meget stærkt felt af entreprenører fra ind- og udland, som har afleveret deres ansøgning. Feltet består foruden danske entreprenører af entreprenører fra bl.a. Holland, Spanien, Belgien og Italien. De fleste af entreprenørerne har stor erfaring med vandbygning fra projekter rundt om i verden, og mange af dem har tidligere løst meget store vandbygningsprojekter. Vi er derfor meget tilfredse med det felt af konsortier, der har meldt sig og er blevet udvalgt, og vi ser frem til den videre proces, siger bestyrelsesformand for Hanstholm Havn, Martin Vestergaard.

Nu går næste fase i gang, hvor de fem konsortier skal udarbejde et design og give tilbud på opgaven.

– Generelt ligger de ydre rammer for havneudvidelsen i Hanstholm fast, men entreprenørerne får mulighed for at optimere designet og dermed også prisen på udførelse af projektet. Når design og pris er afleveret, går forhandlingsrunder i gang med konsortierne for at finde det bedst mulige projekt inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. I løbet af oktober i år findes det vindende konsortium, fortæller Peter Bak Frederiksen, seniorprojektchef hos Rambøll.

Når det vindende konsortium er fundet, går parterne bag i gang med en detailprojektering, således anlægsarbejderne kan indledes i løbet af foråret 2018. Den nye Hanstholm Havn forventes at stå færdig med udgangen af 2020.

Fakta om udvidelsen af Hanstholm Havn:
Udvidelsen omfatter

* Ny indsejling mod nordøst
* Vanddybde ved indsejling 10,5 m
* Vanddybde i nye bassiner 9,0 m
* Nye bolværker 400-600 m (forberedt til 11 m vand)
* Kajgade 15 m bred forberedt for 5 ton/m2
* Friholdt areal bag Kajgade: 35 m ud over kajgaden på 15 m
* Nye baglandsarealer: min. 100.000 m2
* Bølgeuro i eksisterende havn forbedres i forhold til i dag
* Adgangsvej fra den nye kajgade til Kai Lindbergs Gade via Sildegade

Forfatter

Related posts

Top