Færgemøde: Klar til at stifte forening

Næssundfærgens fremtid drøftes

Der var bred enighed om, at der snarest muligt skal stiftes en forening til Næssundfærgens bevarelse blandt deltagerne i mødet torsdag aften. Værkstedet i Morsø Gamle Smedje i Ørding satte de rustikke rammer for mødet, der var arrargeret af Henrik Olsen.

– Det er en stor glæde at konstatere en bred fælles interesse for at der nu arbejdes konkret videre med at sikre så aktiv et liv og funktion af færgen som muligt. Lige nu skal vi sørge for, at der ikke bliver lukket nogen døre for muligheder. Men det står også klart, at vi ikke arbejder på en genåbning af Næssundoverfarten i fuld skala som vi tidligere har kendt den, siger Henrik Olsen.

På mødet fortalte forfatter Anders Riis om træfærgernes historie med fokus på Næssundoverfarten og Søren Larsen og Sønners Skibsværft. Han pointerede at netop Næssundfærgen er den sidste træfærge fra værftet i Nykøbing, der har været i daglig drift, og at færgen Næssund er bygget af værftets eget lagrede egetræ og netop derfor er skibet i en særdeles god stand og fortjener at blive bevaret.

Formanden for Mors-Thy Færgefart og medlem af kommunalbestyrelsen, Viggo Vangsgaard, bebudede, at Morsø Kommune er indstillet på at købe færgen ud af færgeselskabet for at give ro og gode arbejdsbetingelser for bestræbelserne på at bevare det gode skib i Limfjorden og med Mors som base.

Ud over Viggo Vangsgaard var også to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, nemlig Ansgar Nygaard og Jette Jepsen til stede. Alle tre tilkendegav, at Morsø Kommune er positiv indstillet på at gå i et tæt samarbejde med den forening, der skal dannes med henblik på at finde løsninger og modeller for Næssundfærgens fremtidige virke.

Forfatter

Related posts

Top