Fæld dit eget Nationalpark-juletræ

I samarbejde med Ejerforeningen Vorupør Klit har Nationalpark Thy arrangeret, at du gratis må fælde bjergfyr, contorta og sitka. Brug det som juletræ, brug grenene til pynt i juledekorationen eller til vinterdække af haven. Samtidig er du med til at gøre en god gerning for den vilde natur.

Træerne kan du hente på hjørnet mellem Kystvejen og Blåmunkevej i Sønder Vorupør. Du må fælde træerne markeret med rød sløjfe – husk blot at medbringe sav eller økse.

Hvorfor er det godt at fælde bjergfyr?
Bjergfyr er en invasiv art i Danmark. Det vil sige, at den ikke er en naturlig art i den danske fauna. Vi bragte selv den centraleuropæiske bjergfyr til Thy i slutningen 1800-tallet, fordi man fandt ud af, at de kunne overleve de barske vilkår her.  Plantager af bjergfyr udgjorde et godt værn mod sand og vind.

Det var bedste bud dengang, og nu trives bjergfyren og andre invasive nåletræer lidt for godt. De selvsår sig villigt ud over klithederne og har ingen naturlige fjender. Kronhjortene og andet hjortevildt finder dem ikke velsmagende og æder kun lidt af dem hist og pist.

Så på flere af Nationalpark Thys klitheder breder bjergfyren sig sammen med deres knap så hårdføre men også invasive fætre contorta og sitka. De lukker af for lyset og skygger altså for alle de lave, hjemmehørende planter og træer, der gror på klithederne.

Vildere natur i Nationalpark Thy
Hvis bjergfyr får lov til at brede sig, vil de lavere planter ikke få sollys og ikke kunne klare sig i konkurrencen om plads og lys. Færre forskellige planter betyder, at naturen bliver mere artsfattig. Det er vi bestemt ikke interesseret i. Her skal være plads til alle, og vi vil gerne passe godt på de sjældne blomster: Klokkeensian, soldug, klokkelyng, orkideer, violer, djævelsbid og alle de andre spændende og vigtige planter i Nationalpark Thy.

Med de sjældne planter følger nemlig også sommerfugle, insekter, fugle og pattedyr. Helt særlige arter med lige præcis deres rolle i naturens cyklus. F.eks. vil tinksmed, ensian blåfugl og markfirben med tiden forsvinde, hvis bjergfyren og andre invasive arter får overtaget.

I international skala er Thys klitheder en sjælden naturtype, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte. Derfor rydder Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy flere steder nåletræer og genskaber klithederne til gavn for naturens mangfoldighed. Og især de truede arter kræver altså en kærlig hånd for at klare sig.

Forfatter

Related posts

Top