Fårtoft mark og molertransport

Af Bo Fink,
Spidskandidat for Enhedslisten i Morsø kommune

Fårtoft Mark er en 3 meter bred vej på Nordmors, hvis bæreevne ikke kendes. Det er en vej som befærdes af lokale borgere og af turister, som vil nyde den helt ekstraordinære udsigt over Thisted bredning og det betagende syn mod Hanklit.

Lige nu er den i fin stand, men det er ikke normalen. Den plejer at være helt kørt i smadder af ovennævnte trafik.

Hvis planen for molergravning realiseres, ændres billedet fuldstændigt. Vejen er udset til at være til- og frakørselsvej til gravefeltet.

I VVM redegørelsen regnes der med 40 daglige kørsler med lastvogns tog 3 dage om ugen (i 20 år!) Det betyder et anhængertræk (lastvogn med kærre, som der står), hver 12. minut.

Opad bakken på Fårtoftmark vil anhængertrækket være læsset med 30 tons moler.

Kommunen anslår omkostningerne til at sætte Fårtoftmark og Fårtoftvej i stand vil løbe op i en lille million kr.

Men hvad bliver meromkostningerne for vejvedligeholdelse på Fårtoftmark og Fårtoftvej i 20 år?

Det står ikke i planen, og det vil hverken borgmesteren eller formanden for teknisk udvalg oplyse noget om, erfarede vi på det store vælgermøde i det 8-kantede forsamlingshus. Tværtimod klappede de i som østers.

Taler vi om 500.000 eller 1.000.000 kr årligt eller om et helt andet beløb?

Det er kommunen, som har ansvaret for kommunens veje. Det er derfor særdeles relevant for borgerne at vide, hvad meromkostningerne til asfalt forventes at blive. Kommunens kasser er jo forbundne kar.

Et andet forhold, som kan være relevant at få belyst, er hvordan de store anhængertræk skal færdes på Fårtoftmark. Vejen er kun 3 meter bred, hvordan skal to anhængertræk passere hinanden? Betyder det, at vognmændene i virkelighedens verden vil vælge andre ruter, f.eks. en slags ringrute, hvor trækkene kører ad Fårtoftvej/Fårtoftmark den ene vej og gennem Bjergby eller Sundby den anden vej?

Foto : Enhedslisten

 

Forfatter

Related posts

Top