Få succes med din køkkenhave

Opdatering: Tilmeldingsfristen er forlænget til den 22. oktober

Flere og flere forsøger sig i disse år med at dyrke egne grønsager i haven. Det er bæredygtigt og spændende at dyrke sin egen mad, men det er dog ikke altid at drømmene står mål med resultatet,
når afgrøderne skal høstes.

Havekredsene i Thy, Thisted og på Mors indbyder til foredrag om køkkenhaven onsdag den 27. oktober.

Havearkitekt Laila Sølager kommer i den anledning til Thisted og fortæller om hvordan køkkenhaven bliver en succes. Havearkitekten har i mange år haft dyrkning af køkkenhaven som sin hjertesag, og hun er bl.a. medforfatter til “Politikens Store Havebog”, hvor hun står bag afsnittene om køkkenhaven og de planter, der hører til hér.

– Indretningen og placeringen af køkkenhaven betyder meget for om man nemt kan dyrke og få held med de spiselige sager, mener havearkitekten. Derfor viser Laila Sølager denne aften
eksempler på kønne og spændende køkkenhaver, og fortæller om forskellige principper for dyrkningen med fokus på bæredygtighed, fortæller Laila Sølager og fortsætter:

Laila Sølager.

– Det er nemt at dyrke i bede, så der bliver stort udbytte på lille plads. Og en klar fordel for dem, der ikke har den helt ideelle havejord, hvor det er betydeligt nemmere at mikse en god jord i
afgrænsede bede end på et sammenhængende dyrkningsareal. I aftenens løb bliver der vist eksempler på bede med og uden kanter, pallerammer og forskellige beholdere, man kan fylde jord
og planter i.

I aftenens løb fortæller havearkitekten om, hvordan du laver en god jord, om grønt og brunt jorddække samt hvordan ukrudtet kan takles.

– Intet kommer jo af ingenting! Så kort kan det siges, mener Laila Sølager og derfor er der ingen køkkenhave uden kompost, kalk og gødning. Det får tilhørerne også nogle bud på, hvordan man kan håndtere. Det skal ikke være for svært at få hjemmelavet grønt på bordet, så det er rart at vide, hvad det betaler sig at dyrke selv og hvordan man planlægger sine afgrøder i forhold til arbejdsindsats og sæsonens muligheder, fortæller Laila Sølager.

Det og meget andet kan man høre om og se sommerlige billeder af i løbet af aftenen, der foregår onsdag d. 27.oktober kl. 19 i Videnscenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted. Tilmelding til
Anja 25623917 senest 18.0ktober. Betaling MobilePay 899829, medlemmer kr. 100, ikkemedlemmer kr. 140.

Forfatter
Top