Få indflydelse på fremtidens Mors

På et borgermøde den 6. maj blev kursen sat for Mors frem mod år 2030. Det gav en masse gode forslag til, hvad der kan fokuseres på for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde om ti år.

Navnet for denne drøm er Fælles om Mors, og den vil der blive arbejdet videre med på tre borgermesser, som vil blive afholdt d. 20. juni Musikværket, 24. juni i Midtmors Sport samt 26. juni Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter.

– Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at deltage på en af de tre messer, hvor vi sammen kan være med til at forme fremtidens Mors. Tanken er, at vi i fællesskab finder de næste skridt på vejen, mod det Mors vi ønsker i år 2030, fortæller borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Åbne døre og aktiviteter for børn
Oprindeligt var det planen at holde én borgermesse først i juni, men på grund af de to valg (Europaparlamentsvalget og folketingsvalget, red.) og tilbagemeldinger har man valgt at udskyde og udvide til at afholde tre borgermesser med samme indhold rundt om på øen.

Dørene vil desuden være åbne i de to timer, som hver messe varer. Det giver mulighed for at komme og gå, som man vil. Man kan også roligt tage børnene med. Der vil være aktiviteter til dem, mens man selv kigger nærmere på de forskellige temaer, som bliver præsenteret rundt om på standene.

Interesserede, som vil hjælpe Mors videre mod målene, kan tilmelde sig en ”ildsjælebank”. Der vil også være en let anretning og en øl eller vand til deltagerne under messerne. Hvis nogen skulle have flere input til Fælles om Mors, så kan man sende en mail til: 2030@morsoe.dk.

Datoer for messerne
20. juni – kl. 17-19: Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors
24. juni – kl. 17-19: Midtmors Sport, Poulsen Dalsvej 12, 7950 Erslev
26. juni – kl. 17-19: Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter, Næssundvej 325, 7960 Karby

Program for de tre messer
Kl. 17 – 17.10 Velkomst v. borgmesteren og kommunaldirektøren
Kl. 17. 10-17.30 Video med inspiration til Fælles om Mors
Kl. 17.30-19 Stande med temaer er åbne

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top