Få hjælp hvis du har en god idé

Går du rundt med en god idé eller en opfindelse, som du gerne vil se, om du kan komme videre med?
Så kan du onsdag den 12. oktober kl. 16.30, få råd og vejledning fra Opfinderrådgivningen fra Teknologisk Institut og Patent- Varemærkestyrelsen hos Morsø Erhvervsråd.

Alle med en god opfindelse eller produktidé kan deltage til opfinderaftenen og du får mulighed for en kort og fortrolig rådgivningssamtale om idéens tekniske- og kommercielle potentiale samt om mulighederne for at beskytte den.

I løbet af arrangementet giver Opfinderrådgivningen et kort oplæg, hvor du får anbefalinger til det fortsatte arbejde med din idé eller opfindelse. Patent- og Varemærkestyrelsen fortæller om patentering og anden immateriel beskyttelse. Og Morsø Erhvervsråd viser hvordan de kan hjælpe dig med at afdække forretningspotentialet i din ide.

Morsø Erhvervsråd vejleder hvert år mange iværksættere og virksomheder og tilbyder gratis sparring om blandt andet input til videreudvikling af den gode idé eller opfindelse. Vores arbejde har fokus på udvikling af en konkret forretningsplan og den nødvendige finansiering. Erhvervsrådet er vært med en sandwich til opfinderaftenen og derfor er tilmelding nødvendig. Arrangementet begynder kl. 16.30 og slutter kl. 20.00 og der er begrænset antal pladser.

Opfinderrådgivningen har gennem tiden hjulpet mange med at omsætte idéer til virkelighed, ved at hjælpe med at etablere licensaftaler mellem opfinder og producent. ”Vi har tidligere set mange gode idéer og flere af dem er nu i produktion,” fortæller Lasse Jønsson fra Opfinderrådgivningen og fortsætter, ”så vi glæder os til igen at møde opfindere, iværksættere og entreprenante personer med gode idéer den 12. oktober”.

Tilmelding hos Morsø Erhvervsråd.

Foto: mer.dk

Forfatter
Top