EUC Nordvest i stor digital investering

Når eleverne på EUC Nordvests handelsgymnasier møder ind efter sommerferien, er det til en ny og mere digitaliseret hverdag, hvor grænserne for hvad der er muligt, er blevet rykket en ekstra tand. Meget af skolens undervisningsmateriale er allerede tilgængeligt i digitaliseret form, men fremover bliver også dele af selve undervisningen digitaliseret.

Med investeringen i helt nyt og særdeles avanceret konferenceudstyr, har EUC Nordvest fremover mulighed for at tilbyde virtuel parallelundervisning. Den nye teknologi skal være med til at sikre, at eleverne på alle skolens adresser har lige adgang til et bredt fagudbud – uanset, hvor lille en årgang måtte være og hvor, eleverne er lokaliseret.

– Vi har investeret i noget meget brugervenligt, men ekstremt avanceret konferenceudstyr, der gør det muligt for at ”binde flere lokaler sammen” rent virtuelt, hvilket giver nogle helt nye muligheder parallelundervisning, fortæller digitaliseringschef Mikkel Alstrup fra EUC Nordvest.

Med udstyret kan skolen have en underviser, der er fysisk til stede i en klasse i Thisted, men som på én og samme tid er virtuelt tilstede i en klasse i Nykøbing. Undervisningen bliver transmitteret, så eleverne i Nykøbing vil opleve det som værende meget virkelighedstro. Det gælder også den anden vej. Der er nemlig tale om tovejskommunikation, hvor læreren i Thisted således også får transmitteret lyd og billeder fra klasseværelset i Nykøbing.

Tilpasser sig efter aktivitet
– Bag de elever, der er fysisk tilstede i klasselokalet med læreren, vil der således være en stor skærm, hvor både lærer – og de øvrige elever – vil kunne følge og kommunikere med fjern-eleverne, forklarer digitaliseringschef Mikkel Alstrup fra EUC Nordvest.

Det nye udstyr er ved at blive testet i undervisningen på EUC Nordvest. Foto: EUC Nordvest

EUC Nordvest har prioriteret, at løsningen skal være absolut topkvalitet hele vejen rundt. Det betyder, at systemet leverer en fremragende lyd- og billedkvalitet, og at løsningen samtidig er baseret på begavet teknologi, hvor kameraerne ikke blot er statiske, men derimod er i stand til at forholde sig til og agere på aktiviteten i rummet. Således vil kameraerne automatisk registrere bevægelse og tale, og de vil vinkle, zoome og tilpasse lyd og billede ud fra, hvem der snakker og interagerer. Alt i alt en transmission, der giver en meget virkelighedsnær oplevelse af, at alle er samlet i samme rum, og at alle kan kommunikere på lige fod. Det er virtuel tovejskommunikation, når det er allerbedst.

Bidrager til et bredere fagudbud
I første omgang vil parallelundervisningen køre som pilotprojekt, med få udvalgte fag, for eleverne på Morsø Handelsgymnasium og Thisted Handelsgymnasium. Planen er dog, at systemet også skal udrulles til Fjerritslev Handelsgymnasium, og at det på sigt skal være en bred pallette af fag, der kan udbydes som parallelundervisning.

– Vi gør ikke det her, fordi vi kan. Vi gør det fordi, det giver mening i forhold til at fastholde et bredt fagudbud på vores gymnasiale uddannelser. Med den nye teknologi er vi ikke længere så afhængig af holdstørrelser. Er der eksempelvis kun tre elever i Fjerritslev, der har valgt Matematik på A-niveau, så behøver vi ikke længere at skuffe dem med, at de ikke er nok til et hold. Med de nye digitale muligheder kan vi let og enkelt koble dem på et Matematik A-hold i Thisted, så de kan følge undervisningen her, selvom de rent fysisk befinder sig i lokalerne i Fjerritslev. På den måde vil vi fremadrettet kunne sikre et langt bredere fagudbud til eleverne på alle vores tre handelsgymnasier, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Foto: EUC Nordvest

 

Forfatter

Related posts

Top