EUC Nordvest godt gearet til ny naturvidenskabsstrategi

Et nyt grundfag i teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne, og en styrket talentudvikling inden for de teknologiske og naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser er blandt de initiativer, regeringen prioriterer i sin nye, nationale naturvidenskabsstrategi. Initiativer, som EUC Nordvest er godt rustet til at føre ud i livet.

Målet med den nye strategi er at få flere unge til at vælge en teknologisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Den strategi hilser EUC Nordvest i dén grad velkommen. Det er nemlig også vigtige indsatsområder på EUC Nordvest – og områder hvor organisationen besidder stor viden og erfaring samt har gode udstyrsmæssige ressourcer til rådighed.

– Vi er særdeles godt gearet til at føre den nye strategi ud i livet. Som partnerskole i videnscenter for Automation og Robotteknologi og med status som HTEC-center, har vi direkte adgang til al den nyeste viden og de nyeste teknologier. Samtidig har vi nogle uhyre stærke underviserressourcer på det teknologiske område både på vores erhvervsuddannelser og på Teknisk Gymnasium Thisted, ligesom sidstnævnte er knivskarpe inden for det naturvidenskabelige område. Vi er således fuldt ud klar til at løfte opgaven, fastslår direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Nye initiativer skal generere en naturlig interesse
I regeringens nye strategi ligger også en plan om at introducere naturvidenskab og teknologi allerede på folkeskoleniveau, så børn og unge bliver mere fortrolige med det, inden de starter på ungdomsuddannelserne.

– Teknologi og digitalisering er en naturlig del af vores hverdag og er derfor også noget, som de unge ikke kommer uden om at skulle beskæftige sig med under deres uddannelse. Og her er det bestemt kun positivt, at der nu laves en målrettet indsats på grundskoleniveau. Det siger sig selv, at jo bedre fundament, vi har at bygge på, når de kommer her, desto mere kan vi løfte dem. Derfor er vi kun glade for, at der nu bliver øget fokus på området i folkeskolen. Ikke mindst det anvendelsesorienterede perspektiv er positivt, da vi jo netop arbejder meget praksisorienteret på vores uddannelser, uanset om man læser på vores erhvervsuddannelser eller vores gymnasiale uddannelser. Teori er ikke meget bevendt, hvis man ikke formår at anvende det i praksis, og dén indgangsvinkel er det fint, at eleverne har med sig, når de starter her, lyder det fra Hans Chr. Jeppesen.

Forhåbentlig vil introduktionen til det teknologiske og naturvidenskabelige område op gennem grundskolen generere en øget interesse, så flere unge bliver motiveret til at vælge én af de retninger, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Et andet initiativ, der kan være med til at øge interessen for det teknologiske område er Coding Pirates. EUC Nordvest har involveret sig i etableringen af en lokal afdeling af den frivillige forening, der tilbyder børn og unge i aldersgruppen 7-17 år et alternativ til gængse fritidstilbud som fodbold, håndbold og gymnastik.

Coding Pirates arbejder for at understøtte og fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer, teknologiske vovemod, opfindsomhed og skaberkraft gennem lokale klubaftener, workshops og Game Jams med unge fra andre klubber og Lego Mindstorm-konkurrencer.

Det giver således ganske god mening, at den lokale Coding Pirates-afdeling skal lokaliseres på Teknisk Gymnasium Thisted, hvor man netop arbejder med både robotter, programmering, 3D print og Virtual Reality på et eksperimentalt niveau, og hvor man har fokus på at udforske grænserne for, hvad teknologierne kan. Med nye initiativer i både skole og fritid, er grundlaget – for at realisere den nye naturvidenskabsstrategi – uden tvivl til stede på EUC Nordvest.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top