EUC Nordvest godkendt som UNESCO Verdensmålsskole

EUC Nordvest er netop blevet godkendt som UNESCO Verdensmålsskole. Dermed bliver EUC Nordvest en del af et verdensomspændende skolenetværk, der arbejder målrettet med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

EUC Nordvest har gennem mange år arbejdet målrettet med flere af de indsatser, der ligger under FN’s Verdensmål. Både i kraft af at skolen er gået forrest og sat et stærkt grønt eksempel i forbindelse med energioptimering af institutionens bygninger men i særdeleshed også i læringssammenhænge, hvor teknologi og iværksætteri – med fokus på bæredygtig produktion og miljø – har stået højt på dagsordenen.

– Vores fornemmeste opgave er at udklække kompetente, ansvarlige og værdifulde verdensborgere, og i mine øjne hænger et moderne dannelsesbegreb unægtelig sammen med verdensmålene. Derfor går vi også forrest og sætter et godt eksempel med vores egen ageren, og følgelig tager en stor del af vores undervisning og udviklingsprojekter også afsæt i FN’s Verdensmå, fortæller direktør direktør Hans Chr. Jeppesen.

Fremadrettet vil FN’s Verdensmål indgå som et fast punkt på dagsordenen ved EUC Nordvests strategiske ledermøder. Herudover indtræder uddannelseschef Kent Urup Hansen fra Teknisk Gymnasium Thisted i en netværksgruppe omkring verdensmålene, ligesom skolens projektleder, Mia Sannemand Borg, vil træde ind som ledelsesrepræsentant i UNESCO Associated Schools Network.

– Samtidig har jeg en forventning om, at vores status som verdensmålsskole kan danne grobund for nye, spændende samarbejder med partnerskoler i andre europæiske lande. Eksempelvis vil det være oplagt, at verdensmålsskoler i andre lande vil kunne blive besøgsmål for os på studieture, hvor eleverne skal ud og opleve, hvordan andre lande og kulturer arbejder med bæredygtig udvikling. Til syvende og sidst handler det for os om at skabe værdi for vores elever – og her ser jeg helt klart et stort potentiale i vores status som Verdensmålsskole, slutter Hans Chr. Jeppesen.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top