EUC Nordvest-elever i ”Løvens hule”

Virkeligheden rykker i dén grad ind i undervisningen, når EUC Nordvests innovationselever stiller op til en lokal udgave af ”Løvens hule”.

Som i DR’s populære serie af samme navn, skal eleverne l igennem et forløb startende med udviklingen af nye forretningsidéer og sluttende med en præsentation af konceptet for et professionelt dommerpanel.

På EUC Nordvest praktiserer man virkelighedsnær undervisning, og det kommer en gruppe HHX- og HTX-elever til at mærke på egen krop, når de som led i deres eksamensgrundlag skal udvikle en forretningsidé og opbygge en tilhørende forretningsplan. Elevernes idéer vil nemlig ikke alene blive testet foran censor og eksaminator til sommerens eksamener – de bedste idéer skal i første omgang pitches for Sparekassen Thy og efterfølgende for et panel bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.

– Vi er superglade for, at Sparekassen Thy har sagt ja til at deltage i projektet. Det giver noget helt andet, når det er professionelle fra virkelighedens verden, der skal bedømme elevernes arbejde. Der vil uden tvivl være flere sommerfugle i maven og flere svedige håndflader, når de skal præsentere deres idé for et eksternt dommerpanel – og så er der jo også noget at kæmpe for, idet Sparekassen Thy har sponsoreret et pengepræmie på 5.000 kr. som startkapital til videreudvikling af vinderprojektet, fortæller rektor Mette Skydt Bjørndahl.

Pensum omsat til praksis 
Eleverne har netop været gennem en Kick-Off-seance med repræsentanter fra Sparekassen Thy’s erhvervskundeafdeling. Her blev eleverne præsenteret for de elementer, Sparekassen Thy vil lægge vægt på i deres bedømmelsen af projekterne.

– Eleverne skal rundt om mange af de ting, de har arbejdet med i pensum. De skal forholde sig til budgetter, lån, markedsføring og så videre, og her gav flere eleverne udtryk for, at det var en god inspiration at høre sparekassens medarbejdere fortælle om, hvad de som pengeinstitut lægger vægt på, når der kommer en iværksætter ind for at snakke finansiering. Det blev pludselig tydeligt for dem, at alt det der står i teoribøgerne også har sin berettigelse i virkelighedens verden, forklarer Mette Skydt Bjørndahl.

Foto : EUC NordVest

Foto : EUC NordVest

Dommens time kommer i Marts
Eleverne skal aflevere projekterne i starten af marts. Herefter udvælger underviserne de syv bedste idéer, og dem skal eleverne så ned og præsentere i Sparekassen Thy for et team bestående af erhvervskundechef Nikolai Krogh-Hansen, erhvervsrådgiver Jesper Stavn og marketingchef Jakob Madsen. De vil så efterfølgende udvælge de fire idéer, de tror mest på, og det er disse fire projekter, eleverne skal præsentere for det endelige dommerpanel i ”Løvens Hule”-finalen på EUC Nordvest til april.

– Vi har høje forventninger til eleverne. Da vi holdt Kick-Off kunne vi jo se, at der var nogle ambitiøse i blandt, som er klar på at sætte barren højt. Samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv er vigtigt, og vi er glade for, at vi med sådanne initiativer kan bidrage til at bringe virkeligheden ind i klasselokalerne. Samtidig er det for os en god måde at komme i dialog med de unge mennesker. Vi vil altid gerne have mulighed for at vise, at vi er en ”butik”, der kan og vil noget. Og hvem ved – måske er der en potentiel iværksætterkunde på sigt?, lyder det fra marketingchef Jakob Madsen fra Sparekassen Thy.

Forfatter

Related posts

Top