EUC Nordvest: Antallet af praktikaftaler stiger, stiger og stiger…

Antallet af igangværende praktikaftaler for hovedforløbenes elever på  EUC Nordvest bare stiger og stiger. På blot to år er antallet af elever med praktikaftaler steget med næsten en tredjedel fra 480 elever til hele 637 elever. Dét skal naturligvis fejres, og derfor bød direktør Hans Chr. Jeppesen i går alle elever og medarbejdere på ’praktikkage’.

– Det er en ganske markant stigning, må man sige. Alene i forhold til sidste år, tegner vi os for en fremgang på hele 20%, så det går stærkt i øjeblikket. Det er utrolig glædeligt, og det tegner ualmindeligt godt både for de elever, der netop er startet på deres grundforløb her i august og for dem, der starter til januar, hvor vi igen har optag, lyder det fra direktør, Hans Chr. Jeppesen.

Foto: EUC Nordvest

Den flotte stigning er ikke afgrænset til et snævert uddannelsesområde. Tværtimod er der tale om fremgang over en bred kam, idet de 637 hovedforløbselever med praktikaftaler fordeler sig mellem erhvervsuddannelserne, det merkantile gymnasium og Fiskeriskolen.

Gunstige forhold og hårdt arbejde
Hans Chr. Jeppesen tilskriver fremgangen en kombination af en vedholdende, fælles indsats fra praktikkonsulenterne og andre involverede medarbejdere samt gunstige forhold med højkonjunktur og lav ledighed på arbejdsmarkedet. Faktorer der således er årsag til, at et rekordhøjt antal af skolens elever lige nu er i gang med deres hovedforløb i en privat eller offentlig virksomhed.

– At vi lykkes med at få flere og flere elever ud i virksomhederne betyder også, at antallet af elever i skolepraktik i øjeblikket er på det laveste niveau i mange år. Selvom vi har et godt skolepraktiktilbud til de elever, der ikke lykkes med at finde en praktikplads, så er det nu en gang at foretrække, at så mange af eleverne som muligt kommer ud og får den direkte erfaring fra erhvervslivet. Derfor glæder vi os bestemt også over, at antallet af skolepraktik-elever gennem de seneste tre år er faldet fra ca. 100 elever til blot 22 elever, fortæller Hans Chr. Jeppesen.

Der er, med andre ord, god grund til fejring og belønning, og det var således ganske velfortjent, at der blev serveret praktikkage til alle. En gestus, der i øvrigt faldt i god smag hos både elever og medarbejdere.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top