EUC Nordvest åbner afdeling i Fjerritslev

Godkendelsen fra Undervisningsministeriet er i hus, og lejekontrakten er skrevet under. Det er således en realitet, at EUC Nordvest til august kan slå dørene op til en ny afdeling i Fjerritslev.

EUC Nordvest har lejet sig ind i de ledige lokaler på Østergade 11-13 i hjertet af Fjerritslev. Herfra vil skolen udbyde erhvervsuddannelsernes Grundforløb 1 (GF1), inden for fagretningen ’Kontor, handel og forretningsservice’. Endvidere er EUC Nordvest i dialog med SOSU Nord om at udvide udbuddet til også at omfatte GF1 inden for fagretningen ’Omsorg, sundhed og pædagogik’.

– Vi er allerede langt i planlægningen, og vi begynder så småt at rykke ind i lokalerne i løbet af forsommeren. Der er lige nogle bygningsmæssige forandringer, der skal laves først, ligesom vi skal have lagt bredbånd ind og have lokalerne indrettet til undervisningsbrug, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen.

Hans Chr. Jeppesen. Foto: EUC Nordvest

– Allerede i dette efterår vil vi være klar til at afholde brobygning, introkurser til erhvervsuddannelserne og informationsmøder med mere i de nye lokaler, men vi skal frem til august 2020, før det bliver muligt at påbegynde sin erhvervsuddannelse i Fjerritslev.

Afdelingsleder Anne Mose, fra EUD og EUX Business på EUC Nordvest, glæder sig over, at endnu flere unge nu får mulighed for at påbegynde deres erhvervsuddannelse lokalt.

– Når man kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, så kan det for nogen godt være lidt overvældende at skulle rejse til en fremmed by for at starte på en ungdomsuddannelse. Det tror jeg ikke, man skal underkende, og derfor synes jeg også, at det er utrolig positivt, at de unge nu kan få lov at tage den første del af deres uddannelse i trygge rammer lokalt. Her kan de koncentrere sig 100% om at komme godt fra start på deres nye uddannelse – så skal vi nok klæde dem rigtig godt på til næste step, garanterer Anne Mose.

VEU-udbud allerede fra august
I den trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, ligger en ambition om at styrke aktiviteten inden for voksen-, efter- og videreuddannelse – blandt andet gennem øget fleksibilitet. Også her kommer den nye afdeling i Fjerritslev til at spille en nøglerolle.

Kursuscentret.nu, som er en del af EUC Nordvest, har nemlig allerede i dag en række kunder i lokalområdet, og med etableringen af den nye afdeling, vil kursuscentret fremadrettet kunne tilbyde kunderne i Fjerritslev og omegn en helt anden fleksibilitet.

Allerede fra august 2019 forventer Kursuscentret.nu således at kunne udbyde en række AMU-kurser og akademiuddannelser fra lokalerne i Fjerritslev. Hvilke kurser, der specifikt bliver tale om, er endnu ikke fastlagt, men det kunne eksempelvis være kurser inden for lean, ledelse, administration, transport og medicinkiste med mere.

Det aktuelle udbud vil fremgå af www.kursuscentret.nu ca. medio juni måned. For at sikre, at man – også på den lange bane – rammer bedst muligt plet i forhold til de lokale ønsker og behov, har Kursuscentret.nu hyret COWI til, i løbet af 2019, at gennemføre en analyse af kursusbehovet i kursuscentrets markedsområde.

Herudover er man naturligvis også altid velkommen til at booke et møde med en af kursuscentrets konsulenter, der altså nu også får en base i Fjerritslev. De kan fortælle meget mere om de mange muligheder for kurser- og efteruddannelse – herunder mulighederne for at få udviklet et kundetilpasset kursusforløb.

Forfatter

Related posts

Top