EU-støtte til unge landmænds opstart

I 2015 kan nystartede landbrugere søge en ny støtteordning, hvis de er 40 år eller yngre. Støtten bliver formentlig på 630 kr. pr. ha.

EU vil gerne hjælpe unge landbrugere ind i erhvervet. Med den nye landbrugsreform i EU bliver der derfor indført en ny støtte til unge landmænd næste år.

Ud fra landbrugets regnskaber i 2012 anslår NaturErhvervstyrelsen, at en ung landmand med en gennemsnitlig størrelse heltidsbedrift efter ejeraflønning ville have øget sin bundlinje med 15 procent.

– Vi håber, at den nye ordning kan give de unge landbrugere en hjælpende hånd. Det er klart, at man ikke kan basere sig på denne støtteordning alene, men den kan gøre opstarten mindre usikker, siger enhedschef Lotte Dige Toft i NaturErhvervstyrelsen.

Fra 2015 og frem kan man søge den nye støtteordning, hvis man opfylder følgende betingelser:
– Man er førstegangsetableret som landbruger
– Man er højst 40 år i ansøgningsåret – dvs. man må ikke fylde 41 år i 2015
– Man har allerede startet en landbrugsvirksomhed inden for de sidste 5 år.
– Man kan kun få støtte i de første fem år som nyetableret landbruger. Hvis virksomheden er fire år gammel på ansøgningstidspunktet i 2015, kan man derfor kun få støtte i ét år.
– Man kan maksimalt få støtte til 90 ha. For at få støtte under ordningen ”Unge landbrugere”, skal virksomheden også modtage Grundbetaling for det samme areal. Grundbetaling er den ordning, der afløser Enkeltbetaling i 2015.

Kravene til enkeltmandsvirksomheder og selskaber er forskellige
Hvis ejeren af virksomheden er ung landbruger, og virksomheden er nyetableret i 2015 eller er startet inden for de sidste 5 år, er man berettiget til støtte under ordningen.

Hvis landbrugsvirksomheden er et I/S, et ApS eller et A/S, skal den unge landbruger i selskabet opfylde støttebetingelserne. Den unge landbruger skal desuden have faktisk og langsigtet kontrol med selskabet, og den unge landbruger skal på egen hånd kunne træffe beslutninger vedrørende drift, fortjeneste og finansiel risiko vedrørende bedriften.

Hvis man er far og søn eller datter, som er i gang med et generationsskifte, skal det altså være den unge, som har det sidste ord i vigtige beslutninger for virksomheden.

Støttesatsen afhænger af antal ansøgere
Støtten forventes at blive på 630 kr. pr. ha. Der afsættes ca. 136,6 mio. kr. til ordningen i 2015, og NaturErhvervstyrelsen forventer at ca. 2.000 ansøgere vil ansøge om støtte for tilsammen ca. 150.000 ha. Hvis der kommer flere ansøgninger end forventet, vil støttesatsen blive lavere.

Reglerne er ikke på plads endnu
Reglerne vil være endeligt på plads den 1. august 2014. Støttebeløbet og andre forhold kan derfor ændre sig.

Forfatter

Related posts

Top