EU-støtte kan sikre gratis WiFi i Thy-Mors

Hurtig og let adgang til internettet er vigtigt for vækst og udvikling. Derfor ændrer regeringen nu reglerne, så dansk lovgivning gør det muligt, at kommuner kan søge om EU-midlerne til at opsætte hurtigt og gratis bredbånd.

– Regeringen ønsker gode bredbåndsforbindelser for borgere i alle landets kommuner, uanset om man har en høj eller lav indkomst eller hvor man bor. For kun på den måde får borgerne mere frihed og fleksibilitet fx i forbindelse med at tilrettelægge en arbejdsdag eller drive en virksomhed, siger den danske minister med ansvar for teleområdet Lars Chr. Lilleholt.

120 mio. euro i spil
De præcise tal for puljens størrelse i Danmark ligger endnu ikke fast, men et samlet beløb på hele puljen på € 120 mio. frem mod 2019 har tidligere været meldt ud af EU-Kommissionen.  Pengene skal fordeles mellem medlemslandene, så det er ikke sikkert, at alle danske kommuner og offentlige institutioner får del i støtten.

– Jeg vil på det kraftigste opfordre alle landets kommuner til at være klar til at ansøge om EU-støtten, så snart ansøgningsrunden starter i 2018, siger Lars Chr. Lilleholt, der håber, at der kommer rigtig mange kommunale projekter ud af det nye WiFi4EU-program.

Når ansøgningsprocessen starter, vil tildelingen af midler ske efter først-til-mølle-princippet.

Foto : YouSee

Forfatter

Related posts

Top