Et svar til Ove Thejls

Af borgmester Lene Kjelgaard Jensen,
Konservative, Thisted Kommune

I en valgkamp er det oplagt, at man som politiker og som parti giver vælgerne indsigt i, hvad man vil arbejde for i den kommende periode, så er det rigtig fint også at få bidrag, vi kan lade os inspirere af – tak for gode indspark, også indlægget om Månegrisen.

For Konservative er der ingen tvivl om, at der i kommunen skal føres en erhvervspolitik, der bedst muligt un-derstøtter de etablerede virksomheder, og gør kommunen attraktiv i forhold til at tiltrække nye virksomheder og investeringer, fremelske en spændende iværksætterkultur.

Vi vil gerne kvittere for at du arbejder hårdt for at sikre råvaretilførslen til Tican. Tican er en kommunens vig-tigste fødevarevirksomheder, som tæller rigtig mange værdifulde arbejdspladser. Vi er også enig med dig i at det er vigtigt, at der sker en udvikling af landbrugets produktionsforhold, at den nye teknologi kommer såvel erhvervet som miljøet til gavn. Derfor vil vi i det Konservative folkeparti i den kommende periode arbejde for, at der udpeges specifikke områder i kommunen, hvor udviklingsprojekter kan placeres. Vi vil også arbejde for at Thisted kommune sammen med erhvervet kan understøtte sådanne udviklingsprojekter.

Som kommune, står vi som myndighed overfor at efterleve nye krav til vandplaner, stigende miljøhensyn osv. I stedet for det konstante pres på erhvervet, vil vi gerne vende den udfordring, og se om vi istedet kan støtte en udvikling, der kommer erhvervet til gavn, f.eks. i form at en endnu højere kvalitet og højere pris på færdig-produkterne.

Kvalitetsfødevarer er en del af kommunens stærke brand – lad os udvikle og styrke det yderligere.

Forfatter

Related posts

Top