Et hårdt angreb på lokale fri- og privatskoler

Venstre’s Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen, der er valgt i Thisted-kredsen, er på ingen måde tilfreds med regeringens planer om at skære i støtten til landets fri- og privatskoler.

Fra 2021 skal den såkaldte koblingsprocent rulles tilbage fra de nuværende 76 procent til 71 procent. Det skal udløse 300 millioner kroner årligt til finansiering af andre tiltag i finansloven.

Koblingsprocenten anigver, hvor stor en procentdel af gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev de frie grundskoler modtager i statstilskud pr. elev.

.
Casper Søe-Larsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, er heller ikke tilfreds med regeringens forslag.

På facebook skriver han, at det vil være en katastrofe hvis regeringen skærer i støtten til fri- og privatskolerne:

– Der er altså tale om helt almindelige børn der bor i samme kommune, med forældre der betaler samme skattesats og bidrager fuldstændig på ligefod som forældre til børn i folkeskolen, skriver han og fortsætter:

– Det positive er at et borgerligt flertal, med Liberal Alliance i spidsen, og støtte fra Ø og R er klar til at frede de frie skoler for markante besparelser.

 

Foto: Katja Holm

Forfatter

Related posts

Top