Erik Vejling skal have hjælp til at læse dagsordener

Af Venstres Gruppeformand i Kommunalbestyrelsen
Henning Sørensen
Nykøbing Mors

Erik Vejling skal åbenbart have hjælp til at læse såvel dagsordner som referater fra kommunalbestyrelsesmøder.

Den 1. juni 2015 blev hele processen vedr. ansættelses af vicekommunaldirektør godkendt på kommunalbestyrelsesmødet.

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har naturligvis helt og fuldt adgang til både dagsordner og referater. På
kommunalbestyrelsesmødet den 1. juni vedtages rækkefølgen af ansættelser uden bemærkninger i referatet.

Vi har ligeledes kodeks for god politisk ledelse. Der kan man i anbefaling 3 læses at en politiker der er uenig i en
beslutning, efterfølgende arbejder loyalt for den og ikke begynder at modarbejde den eller skaber tvivl om den i
lokalsamfundet. Som politiker kan vi naturligvis fortsat give udtryk for vores uenighed, men vi forventer at den enkelte
forklarer, hvilke overvejelser der førte til at beslutningen blev truffet. (Citat slut)

Hvis der også læses i personale politikken fra 2010, kan man se at det er en opgave for Økonomiudvalget.

Socialdemokraterne har både Viggo Vangsgaard og Lauge Larsen siddende i udvalget, så der har også været rig mulighed for, via partifæller, at få svar på evt. spørgsmål.

Jeg må konstatere, at alle oplysninger har været tilgængelige for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, men at det er op til den enkelte at afgøre, hvor grundigt man vælger at arbejde.
At kritisere og påstå at man bliver forholdt oplysninger er helt forfejlet, ganske som tidspunktet for fremførelse af kritikken.

Jeg vil desuden endnu en gang gerne præcisere, at jeg synes det er utidig kritik over for både Rikke Würtz og Per Flemming Laursen efter at hele forløbet med ansættelse af vicekommunaldirektør er afsluttet.

Personligt ønsker jeg Rikke Würtz velkommen, og glæder mig til samarbejdet.

Forfatter

Related posts

Top