Erhvervsuddannelserne rykker tættere på de unge

I fremtiden vil der blive udbudt flere af de såkaldte grundforløb 1 rundt omkring i Nordjylland, hvor unge kan starte på en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Det gælder bl.a. i Fjerritslev hvor man fremover vil kunne vælge grundforløbet til hhv. kontor, handel og forretningsservice og til fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Det er resultatet af den nationale udbudsrunde på erhvervsuddannelsesområdet, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har offentliggjort for nyligt. Udbuddet afgør, hvor landets erhvervsuddannelser bliver placeret fra 2017 og de kommende 5-10 år.

Flere steder med erhvervsuddannelsernes grundforløb
Regionsrådet har rådgivet ministeren om behovet for og placeringen af erhvervsuddannelserne i Nordjylland. Det glæder derfor regionsrådsformand Ulla Astman, at ministeren har fulgt mange af anbefalingerne, og at resultatet betyder, at der kommer flere grundforløb og dermed bedre adgang til erhvervsuddannelserne i regionen:

– Det er en nødvendighed, at adgangen til erhvervsuddannelserne bliver så god for de unge som overhovedet muligt, for vi kommer til at mangle mange dygtige faglærte i årene fremover. Det viser bl.a. FremKom 3-analysen af fremtidens kompetenceudbud og -efterspørgsel, og derfor er det ekstra vigtigt, at det geografiske udbud ikke i sig selv bliver en barriere, siger Ulla Astman.

Uddannelser med lav søgning erstattes af nye muligheder
Nogle erhvervsskoler har valgt ikke at genansøge om uddannelser, som der typisk var meget lav søgning til, men får til gengæld ofte lov til at udbyde nye og mere fremtidssikrede uddannelser. Eksempelvis får Erhvervsskolerne Aars ret til at udbyde grundforløb 2 til Murer og Industritekniker, EUC Nord får ret til at udbyde Skibsmekaniker, EUC Nordvest får ret til at udbyde Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, mens et af de nye grundforløb 2 på Tech College Aalborg er Vindmølleoperatøruddannelsen.

I Nordjylland valgte 22 % af de unge i 2015 at starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Selvom Nordjylland er den region, hvor flest unge vælger en erhvervsuddannelse, så er der stadig et stykke vej til den nationale målsætning om, at 30% skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025. Det er med dette for øje, at Regionsrådet også i budgetforliget for 2017 valgte at sætte ekstraordinært fokus på erhvervsuddannelserne og muligheden for at få en praktikplads, forklarer regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen, som er formand for Udvalget for Vækst, Innovation og Kompetencer:

Styrket indsats
– Vi styrker indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og for samtidig at få flere virksomheder i Nordjylland til at se potentialet i at tage flere elever i fremtiden, siger Otto Kjær Larsen.

Indsatsen skal ses i kombination med en større indsats, som Vækstforum Nordjylland og de nordjyske erhvervsskoler arbejder på i øjeblikket. Samlet set vil der således være både politisk fokus og midler til at lave udviklingstiltag i de kommende år, for på den måde at sikre, at Nordjylland også i fremtiden har kvalificeret faglært arbejdskraft.

Foto: Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby (Flemming Leitorp)

 

Forfatter

Related posts

Top