Erhvervslivet tror på vækst efter nytår

1. halvår af 2015 vil blive præget af stigende omsætning, overskud og eksport på virksomhederne i Vestjylland.

Sådan lyder den positive melding fra et flertal af lederne i Vestjylland ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne. Også på beskæftigelsesområdet er der ifølge lederne i Vestjylland grund til en vis optimisme, når det gælder udviklingen det kommende halve år.

Stigende tal overalt
Tre ud af fem, 60 procent, af de adspurgte ledere i Vestjylland forventer, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 33 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun 7 procent tror, omsætningen i virksomheden er på vej ned.

Når det gælder virksomhedernes overskud forudser 58 procent af lederne, at kurverne vil stige, mens der på eksportområdet er 53 procent, som vurderer, at der er stigninger i vente i 1. halvår af 2015. Kun henholdsvis 15 og fem procent forudser faldende overskud og eksport.

Når det gælder beskæftigelse er forventningerne hos hovedparten af lederne i Vestjylland, at vi er på vej ind i et halvår med stigninger eller uændrede tal. 44 procent forventer, at antallet af medarbejdere stiger. Ligeledes tror 44 procent, at antallet vil være omtrent uændret, mens 12 procent belaver sig på en nedgang i antallet af ansatte. Det gør Vestjylland til en af de regioner, hvor troen på stigende beskæftigelse er størst.

Ifølge de lokale ledere vil der de kommende seks måneder især blive brug for faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser, mens der i mindre grad bliver behov for at øge antallet af ledere og ufaglærte.

Thy Mors tilbageholdende
Afdelingsformanden for Lederne Midt-Nord Bjarne Kragh Jensen glæder sig over det generelt optimistiske syn på 1. halvår af 2015, som undersøgelsen afspejler.

– Lederne på virksomhederne omkring Thisted, Morsø og Skive er mere tilbageholdende i deres optimisme, da det stadigvæk i højere grad handler om at få styr på, og gang i, økonomien. For de virksomheder er det et spørgsmål om at tage sig mod til at ansætte flere og tro på øget vækst. I den sydøstlige del af Vestjylland, eksempelvis hos Vestas i Ringkøbing, findes derimod en meget større optimisme. En veludviklet infrastruktur i regionen skaber bedre forudsætninger for øget vækst og beskæftigelse. Men jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, før de nordvestlige virksomheder følger med, siger Bjarne Kragh Jensen.

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 2.253 ledere, heraf 202 fra Vestjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor.

Forfatter

Related posts

Top