Erhvervslivet på Mors skal sætte udviklingsdagsorden

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune afvikler en række møder med erhvervslivet henover de kommende måneder.

Formålet er at styrke brandingen af Mors som erhvervs- og bosætningskommune, få en mere direkte kommunal dialog med erhvervslivet – politisk og administrativt, forbedre kommunens sagsbehandling for at imødekomme erhvervslivets ønsker, fokusere på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og studiejobs, at få styrke arbejdet for bedre veje og transportforbindelser samt bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Borgmesteren, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, kommunaldirektøren, udviklingschefen og job- og borgerservicechefen deltager sammen med 5-7 virksomhedsrepræsentanter i hvert møde og det første afholdes til marts.

Når møderækken er færdig til maj afholdes et åbent møde om resultaterne.

Forfatter

Related posts

Top