Erhvervsklynger og grøn omstilling skaber vækst

Nordjyske virksomheder har de senere år været dygtige til at skabe vækst og nye job. Ikke mindst gennem deltagelse i regionale erhvervsklynger og udvikling af grøn teknologi, viser en analyse fra Vækstforum Nordjylland.

Nordjylland er for alvor ved at komme sig oven på den globale krise. De senere år har budt på stabil fremgang i de nordjyske virksomheder, og senest har også beskæftigelsen fået vind i sejlene med 4.500 nye private fuldtidsjob skabt i perioden fra 2014 til 2016.

I dag er det samlede antal lønmodtagere i den private sektor i Nordjylland på lige under 137.000 personer, hvilket er det højeste antal siden den globale krise ramte regionen i 2008 – og pilen peger fortsat opad.

Det viser en helt ny analyse med titlen Regional Vækstredegørelse 2017, som Vækstforum Nordjylland netop har offentliggjort. Analysen giver et statistisk indblik i Nordjyllands aktuelle samfundsøkonomiske tilstand samt i rammerne for fremtidig erhvervsudvikling og vækst i regionen.

Øget beskæftigelse breder sig til hele Nordjylland
Med til historien om den positive udvikling i Nordjylland hører, at jobvæksten også breder sig uden for regionens store byer. Selvom Aalborg stadig står for mere end 60 pct. af jobskabelsen, så oplever de fleste nordjyske kommuner pæn fremgang i både beskæftigelsen og størrelsen på arbejdsstyrken. Det sker i takt med at de nye jobmuligheder og de senere års arbejdsmarkedsreformer trækker flere personer ind på arbejdsmarkedet.

Faktisk har stigningen i beskæftigelsen relativt set været størst i Rebild kommune, hvor udviklingen har været på hele 9 pct. fra 2014 til 2016, tæt forfulgt af Aalborg og Læsø kommuner med hver 6 pct. i den samme periode.

Foto : Region Nordjylland

Klynger og grøn omstilling skaber vækst i industrien
Det er især industrien som med 1.900 nye job har stået for knap halvdelen af den nordjyske jobvækst fra 2014 til 2016. Samtidig viser analysen fra Vækstforum Nordjylland, at flere initiativer inden for den regionale erhvervsfremme har bidraget positivt til udviklingen.

 – Det er meget positivt, at fremgangen nu har bidt sig fast i Nordjylland, og ikke mindst at vi ser væksten i erhvervslivet og stigningen i beskæftigelsen brede sig til hele regionen. Det er først og fremmest virksomhedernes fortjeneste, men samtidig er vi fra Vækstforums side meget tilfredse med, at vores initiativer er efterspurgte og skaber konkrete resultater. Bl.a. inden for grøn omstilling, hvor vi styrker erhvervsudviklingen med fokus på bæredygtighed både i Nordjylland og bidrager til det på globalt plan, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som er formand for Vækstforum Nordjylland.

Resultatet af erhvervsfremmeindsatsen ses bl.a. i antallet af vækstvirksomheder med et særligt potentiale – de såkaldte scale-up virksomheder – som i Nordjylland med 4 pct. af alle virksomheder udgør den højeste andel på landsplan. Det gælder også de regionale erhvervsklynger, hvis konkrete aktiviteter ifølge virksomhederne selv har skabt øget vækst hos næsten halvdelen af klyngedeltagerne.

Og det gælder ikke mindst den grønne omstilling, hvor de nordjyske virksomheder de senere år har opbygget en særlig styrkeposition inden for udvikling af nye teknologier og services. En styrke som betyder, at væksten i både omsætning og produktivitet i de grønne virksomheder i Nordjylland ligger pænt over landsgennemsnittet. I alt er der 7.600 job i regionens grønne virksomheder, de omsætter for 21,3 mia. kr. årligt hvoraf de 6,5 mia. hentes gennem salg til udlandet, hvor der er stor efterspørgsel på bl.a. energieffektive teknologier fra Nordjylland.

FAKTA:
Regional Vækstredegørelse 2017

Den årlige regionale vækstredegørelse er en vigtig brik i Vækstforums overvågning og afrapportering af de regionale og lokale vækstvilkår i Nordjylland.

Hvert år siden 2008 har Vækstforum udarbejdet en regional vækstredegørelse, som giver et statistisk og analytisk indblik i Nordjyllands aktuelle tilstand og rammerne for vækst og udvikling – og som dermed er et vigtigt afsæt for Vækstforums strategiske arbejde med regional erhvervsudvikling.

Læs hele Regional Vækstredegørelse 2017

 Læs mere om Vækstforum Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top