Erhvervsklub smider millioner i Mors-Thy Håndbold

Erhvervsklubben i Mors-Thy Håndbold er med et årligt bidrag på over 2 millioner kroner, den absolut største enktelte bidragsyder til ligaholdets drift.

Det kunne formand Erhvervsklubbens formand Peter Overgaard slå fast på Erhversklubbens generalforsamling, der havde samlet 50 deltagere til efterfølgende Wienerschnitzel mit die ganze schweineri på Øst Vilsund Gl. Færgekro.

Vil hente flere medlemmer
Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at han udelukkende havde positive ting, han ville nævne i beretningen. Erhvervsklubben har lige nu 194 medlemmer i Erhvervsklubben, hvilket er meget positivt.

– Erhvervsklubben vil dog gerne nå det magiske medlemstal på 200 medlemmer, sagde Peter Overgaard og han opfordrede alle til at hjælpe til med at nå dette mål.

Kigger man – som redaktionen har gjort det – på balancen i Erhvervsklubben, er der plads til flere medlemmer fra Thy.

– Vi er dog stadig en af de største erhvervsklubber i Danmark. Der mødte også i forgangne sæson også flere og flere medlemmer op til ”før kamp arrangementerne” således, at det ikke har været unormalt, at der har deltaget 300 personer og derover til arrangementerne. Der har altid været en rigtig god stemning og det er også med til at binde Mors og Thy sammen, og der foregår også networking på kryds og tværs i forbindelse med dette, konstaterede Peter Overgaard.

Henter inspiration i Flensburg-Handewitt
Erhvervsklubbens medlemmer har været på tur til Flensborg, hvor der blev fortalt om Flensburg/Handewitt, og deres koncept efterfulgt af en håndbold kamp mellem Flensburg og KIF.

– Et rigtigt godt arrangement, som høstede megen ros af de deltagende medlemmer, sagde Peter Overagaard.

Godt samarbejde med ELiteselskabet
Erhvervsklubben har i forgange sæson overført godt 2 mio. kr. til Eliteselskabet, hvilket glædede formanden. Eliteselskabet har i sæsonen fået en ny formand i Johannes Søndergaard samt flere nye bestyrelsesmedlemmer.

– Der er et godt og frugtbart samarbejde de to bestyrelser imellem, hvor begreber som åbenhed og fortrolighed er gennemgående hjørnestene i dette samarbejde. Det var også opfattelsen, at den nye bestyrelse i Eliteselskabet mere end nogenside har fået styr på økonomien, og denne arbejder meget ansvarligt, sagde Peter Overgaard.

Slutteligt nævnte formanden den tidligere formand Knud Larsens bortgang. Han kom ind på hans store passion for MTH og ikke mindst hans virke i Erhvervsklubben, samt at det var hans fortjeneste, at Erhvervsklubben i sin tid kom så godt fra start.

Beretningen afsluttedes med at forsamlingen rejste sig og mindedes Knud Larsen med 1 minuts stilhed.

Balance i driften
Erhvervsklubben har balance i driften.

Efter indtægter på kr. 2.769.120 og udlodning af kr. 2.092.500 til Eliteselskabet og kr. 56.250 til HF Mors og TIK, udviste regnskabet en minus på sølle 314 kroner.

Generalforsamlingen besluttede samtidigt at regulere prisen for medlemsskaber:

Privatpersoner betaler fortsat kr. 9.000
Enkeltmandsvirksomheder stiger fra kr. 12.000 til kr. 13.000
Øvrige virksomheder fra kr. 13.000 til kr. 15.000
Dobbeltmedlemsskaber fra kr. 22.000 til 25.000

Alle medlemskaber er plus moms.

Genvalg over hele linien
Noget af det der kendetegner Erhvervsklubben er stabilitet og det kom da også til udtryk under valgene, hvor der var genvalg til Niels Otto Skjærbæk, Bjarne Madsen, Peter Overgård og Leo Schytte.

Eliteklubbens sponsorkonsulent Gunnar B. Simonsen takkede for det fine samarbejde han mødte under hjemmestævnerne både på Mors og i Thy samt for god afvikling af hjemmestævnerne. Han mente at Erhvervsklubben i MTH var i “førertrøjen” med hensyn til afvikling af hjemmestævnerne.

Hans Jørgen Christensen nævnte, at han netop havde været rundt på Mors for at samle præmier ind til sæsonens amerikanske lotteri, og han var meget glad for den modtagelse, som han havde fået alle steder.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 1930 – dog med efterfølgende spisning og networking blandt de 50 fremmødte.

Forfatter

Related posts

Top