Er kommunens budgetter retvisende?

Af Bo Fink
Spidskandidat for Enhedslisten på Mors

På vælgermøderne tordner borgmesteren og formanden for teknisk udvalg om nødvendigheden af en stram styring af kommunens økonomi. Budgetdisciplin er alfa og omega.

Enhedslisten kan ikke være mere enig. Vi kan jo ikke realisere vores mange ideer, hvis økonomien ikke er i orden.

Men hvorfor kan vi ikke få et ærligt budget? Vi mener ikke, at kommunens budgetoverslag for de kommende fire år er retvisende. Vi har spurgt og spurgt til grundlaget, men både borgmesteren og formanden for teknisk udvalg klapper i som østers. Mangler der 2 mio. kr. – mangler der 20 i kassen? svarer blafrer i vinden. Det er bare ret afgørende at få det oplyst. Kommunens kasser er forbundne kar. Derfor handler det i sidste ende om lærerstillinger, pædagoger og ansatte i ældreplejen.

Problemets kerne er asfaltpenge og kommuneplantillæg nr. 12, Stærhøj.

Da kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplantillæg nr. 12, forpligtede den sig nemlig til store vejinvesteringer. Det fremgår af teksten. Men beløbsstørrelsen fremgår ikke. Budgetoverslaget 2018-2022 oplyser heller ingen ting. Enhedslistens enfoldige spørgsmål er derfor, koster de pågældende vejinvesteringer ingenting? Eller skal tallene først frem efter valget?

Ud fra andre oplysninger i kommuneplantillæg nr. 12, kan man estimere minimumsomkostningerne til de nødvendige vejinvesteringer til 2,4 mio. kr. men beløbet kan snildt løbe op i det 10-dobbelte, hvis pågældende vej skal sikres med plads til passage for modkørende færdsel og trafiksikres, så både de mange cykelturister, der færdes vejen, kan færdes i sikkerhed sammen med de 30 tons tunge vogntog som ifølge planen også skal køre på vejen.

Opgaven ligger uomtvisteligt hos kommunen.

Kan vi ikke godt få tallene, så vi kan lægge et realistisk kommunalt budget. I modsat fald sejler tingene og vi kan vinke farvel til udvikling og fremgang, fordi der ikke bliver udvist rettidig omhu.

Forfatter
Tags

Related posts

Top