Enighed om tilladelse til bygning af Nationalparkcenter

Nationalpark Thy kan nu gå i gang med byggeplanerne for et nyt nationalparkcenter i yderkanten af Strandingspladsen op til Nationalpark Thy.

Det står klart efter, at Thisted Kommunes udvalg for Teknik & Miljø har endeligt vedtaget lokalplanen efter en høring, hvor de er indkommet et svar fra en gruppe sommerhusejere i området. De er bange for byggeriets højde og de deraf afledte konsekvenser for udsigten.

Der indarbejdes nu to forskellige maksimale bygningshøjder i lokalplanen. Den maksimale bygningshøjde i planområdets vestlige del foreslås reduceret med 3,7 m og derved begrænset til en meter over tagryggen på eksisterende toiletbygning. Den maksimale bygningshøjde i grundens østlige del ønskes uændret, hvilket vil sige 1 m over tophøjden på det klitfredede areal mod øst.

Hvornår byggeriet går i gang, er endnu uklart. Thisted Kommune ejer grunden og giver den til Nationalparken i henhold til tidligere aftaler.

Foto : Ruslan Merzlyakov

Forfatter

Related posts

Top