Enhedslistens ændringer til kommunalt budget

Enhedslisten har nu fremsendt deres ændringsforslag til det kommunale budget for 2016. Her vil man bruge flere penge på varme hænder og færre på kold asfalt.

– merudgifterne skal finansieres ved en kombination af det øgede råderum i budget 2016 som viste sig ved førstebehandlingen den 15. september, et træk i kassebeholdningen (kassen er, eller vil blive tilført ca. 35 mio. i år kr. fra bygningssalg), konvertering af anlægskroner på 10 mio. kr. afsat til Hanstholm Havn til driftsmidler samt gennem en besparelse på et enkelt punkt i VCO’s budgetforslag – 8 mio. kr. ekstra til “pulje til asfalt til veje og pladser”, siger Jens Otto Madsen og fortsætter:

– Den røde tråd i Enhedslistens budgetforslag er en prioritering af kernevelfærdsområderne – børnepasning, folkeskolen, psykiatri-, misbrugs- og handicapområdet samt ældreområdet. Man kan også udtrykke vores prioritering således – “varme hænder” frem for asfalt.

Ændringsforslag til budget 2016:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
2070 Blå Flag – medlemskab opretholdes 100.000
2071 Græsslåning langs stier m.v. i skole 25.000

Børne- og Familieudvalget
3017 Fritidsområdet – reduktion ophæves 600.000
Skoler og uddannelse – besparelser ophæves 5.100.000
3011 Sundhedsplejen – fastholdelse af serviceniveau 145.000
3012 Udsatte børn og unge – ingen besparelser 3.476.000
3020 Reduktion på dagtilbudsområdet ophæves 2.800.000
3023 Uændret normering i daginstitutionerne 5.500.000
Forbedret normering i daginstitutionerne 5.000.000

I budgetbemærkningerne anføres at målsætningen for dagtilbudsområdet er at nå op på en normering i løbet af 3 år som afspejler gennemsnitsnormeringen i de nordjyske kommuner

Social- og Sundhedsområdet
4045 Træningssektionen – bevarelse af indsatsen 800.000
4060 Sundhed – bevarelse af aktivitetspulje 100.000
4062 Behandlerhuset/behandling af misbrug bevares 300.000
Pleje og omsorg for ældre – planlagte besparelser reduceres 3.450.000
4066 Hjælpemidler – ingen besparelser 700.000
Det specialiserede voksenområde – besparelser fjernes 5.400.000

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
5014 Reduktion til Museer bortfalder 150.000
5015 Reduktion til Kulturrummet (Musikskolen, Biblioteket
og Plantagehuset). Bortfalder 500.000
5016 Reduktion af kulturelle tilskud bortfalder 50.000
5081 Reduktion af pulje til medfinansiering bortfalder 200.000
Annullering af yderligere midlet til Hanstholm Havn -10.000.000

Strategi- og Økonomiudvalget
Annullering af pulje til central IT-platform -1.500.000

Nye tiltag
Thisted byfond 500.000
Borgerrådgiver 600.000
Adgangsvej til Vandet Sø, bro mm. 1.000.000
Lodbjerg Fyr 600.000
Thisted Havn, offeranoder 400.000
Søbadet i Thisted 2.000.000

Forfatter

Related posts

Top