Enhedslisten på Mors klar med spidskandidat

Da Enhedslisten på Mors holdt medlemsmøde tidligere på ugen blev Pia Thorsen valgt som partiets spidskandidat.

Flere kandidater er på vej.

– Valggrundlaget er selvfølgelig en rød-grøn lokal politik med særligt fokus på det sociale område samt klima og miljø. Det endelige valgprogram arbejder vi løbende på, fortæller Pia Thorsen.

– For os er det vigtigt, at vores medlemmer bliver inddraget og at vores kommende kandidater til valget, får mulighed for at komme med deres tanker til parties vision – det grundlag vi går til valg på.

Enhedslisten Morsø ønsker at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen, så den politiske debat styrkes i kommunen.

Den personlige motivation for at stille op til kommunalvalget er for Pia Thorsen vedkommende et ønske om at gøre noget godt – at gøre ting bedre særligt for de svage grupper og de unge.

Interessen blev vakt tilbage i 2005, hvor Pia Thorsen meddelte sine daværende kolleger, at hvis formanden for skole- og kulturudvalget blev genvalgt, kunne de stemme på hende næste gang.

Han blev genvalgt i 2009, men der skulle alligevel 12 år, før hub fik modet og kræfterne til at stille op.

Forfatter

Related posts

Top