Enhedslisten : nej tak til Månegris-projektet

Af Jens Otto Madsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten
Thisted

Det industrielle svinebrug styrer sikkert mod sin undergang. Hver dag drejer store landbrugsbedrifter nøglen om. Det er som om, der er et ræs mod undergangen, hvor jagten på lavere omkostninger ender i det modsatte og ruinerer erhvervet.

Dyrene presses på velfærden, medarbejderne presses på lønnen. I Enhedslisten mener vi ikke, at dyrevelfærden i de danske stalde er af ordentlig standard, og hvor mange danske medarbejdere til overenskomstmæssig løn er der tilbage?

Det fremhæves, at staldene i ”projekt månegrise” lugter mindre, men trods dette synes vi ikke, at ”projekt månegrise” er noget nyt inden for svineavl. Det er grundlæggende mere af det samme. Som vi ser det, er det samme elendighed for dyr og mennesker. Derfor bør der overhovedet ikke etableres en månegris-fabrik i Thy.

Men kommer den, og det gør den jo nok, såfremt der kan findes finansiering, så bør den slet ikke placeres på Kanalvej.

Månegrisprojektet kaldes ”Apollo Thy”, og det leder tanken hen på en rumkapsel. Ordet rumkapsel er temmelig dækkende for, hvad sagen drejer sig om. Rumkapslen på Kanalvej vil være et fremmedlegeme i omgivelserne uden organisk forbindelse til jordarealerne udenom. Alt input og alt output skal transporteres langvejs fra og derhen. Og så er ordet rumkapsel måske alligevel utilstrækkeligt. Der bliver snarere tale om en gigantisk rumstation. 1.285 årlige tunge transporter skønnes ejendommen at ville generere (jf. udkast til miljøgodkendelse) fra det enorme produktionsanlæg.

Et anlæg, der skaber så mange tunge transporter, bør slet ikke placeres i en spinkel infrastruktur som ved Kanalvej. Det bør placeres i Thisteds industrikvarter, hvor infrastrukturen er gearet til det. Og tilkørselsforholdene er langt bedre. Lugtgener og støjgener behøver vi ifølge projektbeskrivelsen jo slet ikke at kere os om!

Det forlyder, at månegrisprojektet skal levere slagtesvin til Tican. Også dette forhold taler for en placering i industrikvarteret i Thisted. Transporter er stressende for svinene, og hvis transporttiderne kan reduceres fra en halv time til fem minutter, er dette i det mindste en gevinst.

Men bedst er det selvfølgelig, hvis denne grisefabrik overhovedet ikke opføres.

Forfatter

Related posts

Top