Enhedslisten klar med fem kandidater til KV 2017 på Mors

Mandag aften opstillede den lokale afdeling på Mors fem kandidater til kommunevalget på Mors til November. Det blev besluttet, at listen kan suppleres med flere navne.

– Vi er kede af, at vi pt. ingen kvinder har på listen. Men vi har en forhåbning om, at det retter sig henover foråret og sommeren, siger spidskandidat Bo Fink.

Enhedslistens fem kandidater er: Bo Fink (Sundby), Tony Ubbesen (Nykøbing), Jørgen C. Hornum (Fredsø), Jens Andersen (Sundby) og Christian Jepsen (Ljørslev).

Bedre kommunal service og mere lighed
Ikke overraskede er velfærden og miljøet højt placeret på den politiske agenda for Enhedslisten.

– Det er et paradoks, at samfundet bliver rigere og rigere, samtidig med at den kommunale service bliver ringere og ringere: Skolerne er under pres; på det sociale område er der et ræs mod bunden, dagtilbuddene for vores børn lider under ringe normeringer, og det kniber at give vores gamle en ordentlig pleje, siger Bo Fink.

Han peger samtidigt på, at der er råd til skattelettelser og begunstigelser af de rigeste boligejere i milliardklassen. Der fosser milliarder ud i uigennemtænkte og fejlslagne IT-projekter i det offentlige ligesom pengene ifølge Enhedslisten sidder løst, når der skal føres krig.

–  Vi håber vælgerne også vil tænke landspolitisk, når de stemmer til kommunevalget. Vi skal skifte de partier ud, som er mere optaget af at øge folketingets økonomiske råderum til asociale formål, med partier som er mere optaget af at sikre og udbygge den borgernære service i kommuner og regioner. Det bliver ikke et klart signal, hvis vælgerne genvælger partierne, som har klemt liv og kraft ud af kommunerne, påpeger Bo Fink.

Der skal ansættes en ny kommunal ombudsmand
Af hensyn til borgernes retssikkerhed vil Enhedslisten i den kommende kommunalbestyrelse i Morsø komune foreslå, at kommunen får en kommunal ombudsmand, der kan tage sig af klager og andre henvendelser fra borgere, som føler sig uretfærdigt behandlet eller er kørt fast i systemet.

Enhedslisten vil  også sætte fokus på arbejdsmiljøet i de kommunale institutioner.

– Er det godt nok? Skolen er et område, der har brug for et løft efter folkeskolereformen og overenskomst overgrebet. Lærerne skal have sikkerhed for et antal timer i blokke, som de selv disponerer over, til forberedelse. Lærerne skal have ret til at lægge forberedelsestiden hjemme, siger Bo Fink.

Foto : Enhedslisten

Naturen på Mors skal beskyttes bedre
Natur og miljø på Mors bør have det bedre, til glæde for både flora, fauna og mennesker.

–  Lige nu går det den forkerte vej. De vilde planter, dyrelivet og insekterne har fået ringere levevilkår. Enhedslisten vil øge arealerne med natur og spredningskorridorer for at forbedre biodiversiteten. Mere natur vil også forbedre herlighedsværdierne på Mors og skabe bedre forhold for bosætningen i landsbyerne, siger Bo Fink.

Han ønsker bedre styr på at kvælstofudledningerne, som ifølge Enhedslisten øges efter landbrugspakken, ligesom udslip af ammoniak skal holdes inden for gældende rammer.

– Der er ved at udvikle sig en forkert kultur, hvor landmænd straffrit kan overtræde miljøgodkendelser og efterfølgende få den ulovlige produktion lovliggjort, påpeger Bo Fink.

Foto : Enhedslisten

Forfatter

Related posts

Top