Enhedslisten har valgt kandidater til kommunalvalget

Enhedslisten i Thy er nu klar til kommunalvalget tirsdag den 21. november i år. Der er valgt 12 kandidater i Thisted Kommune og to kandidater til regionsvalget i Region Nordjylland. Det skete på den årlige generalforsamlingen i Enhedslisten Thy-Mors tirsdag aften.

Der var fuld tilslutning til at genvælge det nuværende kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Otto Madsen, som spidskandidat. På andenpladsen nyvalgtes Michael Riber Jørgensen (35 år og bosat i Thisted). Han er museumsinspektør ved Thisted Museum og er samtidig formand for skolebestyrelsen ved Rolighedsskolen. De lokale enhedslistefolk satser meget på at få også Michael Riber Jørgensen valgt ind og dermed sikre partiet mandatfremgang og større indflydelse i kommunalbestyrelsen.

På de følgende pladser valgtes Kirsten Strandgaard (Skinnerup), Berit Raldin (Tilsted), Ole Laust Nielsen (Nors), Maja Smed Andersen (Snedsted), Bent Lyngklip Kjeldgaard (Hillerslev), Ulrich Eriksen (Skjoldborg), Gitte Kroll (Sundby), Asger Sylvest Pedersen (Tilsted), Kristian Nedergaard Jensen (Thisted) og Thomas Hauge (Hanstholm).

Enhedslisten i Morsø Kommune stiller også op til kommunalvalget, men har endnu ikke valgt kandidater. Det sker i slutningen af marts.

Til regionsrådsvalget stiller Enhedslisten med to kandidater til den samlede Ø-regionsliste som i øjeblikket tæller 15 personer. Der er morsingboen Bo Fink – Sundby, der er placeret på en tredjeplads, og Grete Lyngklip Kjeldgaard fra Hillerslev. Såvel regionslisten som kommunallisten i Thisted kan senere blive suppleret med yderligere kandidater.

– I Enhedslisten Thy går vi til valg på, at dagpasningen og folkeskolen skal opprioriteres. Vi kan ikke leve med, at vore børn skal prioriteres så lavt som de gør her i kommunen. Foretager vi økonomiske sammenligninger med øvrige nordjyske kommuner ligger vi rigtig langt nede. Også indsatsen over for de svageste borgere skal styrkes – eksempelvis misbrugere og hjemløse. Og kulturen skal have et ordentligt løft. Kulturen har oplevet at blive skåret ned på de kommunale budgetter år efter år, sagde kommunalbestyrelsesmedlem Jens Otto Madsen

Og endelig slog Jens Otto Madsen til lyd for mere åbenhed og demokratisk planlægning inden for Thisted Kommune og henviste til det fatale månegrisprojekt i Jannerup og den igangværende kaotiske vindmølledebat og -placering, der bringer utryghed tæt ind på livet af mange thyboere.

Økonomien er særdeles god i Enhedslisten Thy-Mors. Det skyldes mange medlemmer af foreningen samt at kommunalbestyrelsesmedlemmet betaler en tredjedel af sit vederlag i partiskat.

Forfatter

Related posts

Top