Enhedslisten, Alternativet og SF i Thy går i valgforbund

Enhedslisten, Alternativet og SF i Thisted Kommune har nu indgået et valgforbund gældende for kommunalvalget den 21. november i år.

Det skete på et møde i denne her uge. Her underskrev repræsentanter for de tre partier aftalen som vil sikre, at stemmerne udnyttes mandatmæssigt maksimalt.

– Vi har fundet sammen valgteknisk, fordi vi på en lang række områder ligger rigtigt tæt på hinanden – for eksempel på natur- og miljøområdet, decentral udvikling af kommunen, velkommen til flygtninge og øget borgerinddragelse, fortæller Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem, Jens Otto Madsen, til Limfjord Update og fortsætter:

– Så er det jo oplagt, at vi vil sørge for via et valgforbund at ingen stemmer går til spille. Vi er også åbne for, at Radikale kan komme med i valgforbundet, men de har meddelt os, at partiet ikke stiller op i Thisted Kommune. Socialdemokratiet ønsker vi i Enhedslisten ikke at indgå valgforbund med – først og fremmest fordi der er alt for stor forskel på hvad vi vil politisk i kommunen mellem de to partier, og det synspunkt viste det sig vi delte med SF og Alternativet.

I valgforbundet har man endvidere aftalt, at partierne i på valgaftenen på Thisted Rådhuset mødes og drøfter, hvad valgresultatet peger i retning af, før man forhandler med øvrige partier om politik og konstituering. Ligeledes har partierne aftalt, at de på et tidspunkt vil snakke sammen om fordeling af eventuelle eksterne poster, som skal besættes. Endelig er der aftalt, at der én gang om året i september skal holdes et fællesmøde mellem de tre partier om budgetsituationen og udviklingen i kommunen i almindelighed.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top