Endnu et år med fisk for over en milliard kroner i Hanstholm

Det var en tilfreds bestyrelse for Hanstholm Havn der i går samlet for at godkende årsregnskab for 2018 der viser, at Hanstholm Havn endnu en gang har cementeret sin position som Danmarks største konsumfiskerihavn med fisk for 1,02 milliarder kroner.

Bruttofortjenesten blev på 25,5 millioner kroner, mens resultatet før afskrivninger endte på 8,5 millioner kroner. Det er en tilbagegang sammenlignet med 2017, hvor resultatet før afskrivninger lå på 9,8 millioner kroner, hvilket først og fremmest skyldes en kvoteregulering inden for tobisfiskeriet samt øget reparation og vedligehold af de eksisterende havneanlæg:

– 2018 har været et begivenhedsrigt år, hvor havneudvidelsen har rundet sit første år og opbygget en tydelig kontur af den største investering i havnens historie siden dens indvielse i 1967, fortæller bestyrelsesformand Martin Vestergaard og fortsætter: – Parallelt med det omfattende udvidelsesarbejde har vi fokuseret på at opgradere havnens eksisterende anlæg, så vi i 2020 kan åbne Hanstholm Havn i en fremtidssikret version 2.0.

Udvidelsen af Hanstholm Havn skrider planmæssigt fremad.

Sideløbende med de mange landinger har det store udvidelsesarbejde rundet sit første år, og investeringerne i fremtiden træder nu tydeligt frem. Samtidig er der udsigt til endnu et begivenhedsrigt år blandt andet med udbygning af havnens køleauktionsfaciliteter til at understøtte yderligere vækst i konsumfiskeriet.

Når den nye havn tages i brug, vil Hanstholm Havn have bedre besejlingsforhold, et nyt bassin og 165.000 kvadratmeter ekstra baglandsareal, som tilsammen skaber de optimale rammer for modtagelse af såvel større skibe som etablering af virksomheder og håndtering af gods.

Som følge af øget efterspørgsel på ledige arealer allerede inden færdiggørelsen af de nye arealer, har havnen i 2018 desuden klargjort yderligere 39.000 kvadratmeter eksisterende havneareal for virksomhedsetablering.

Forberedelse til ny vækstfase i 2019
Hanstholm Havn har i 2018 arbejdet målrettet med at søsætte en række initiativer, som parallelt med havneudvidelsen skal forberede åbningen af den nye havn og dermed kickstarte målsætningen om at blive Europas førende konsumfiskerihavn. I november 2018 besluttede havnens bestyrelse derfor at udbygge og optimere havnens køleauktionsfaciliteter for et tocifret millionbeløb med projektstart i april 2019:

– Projektet skal bidrage til at fremtidssikre havnen set i forhold til en samlet optimering af værdikæden for fiskeriet, lyder det fra bestyrelsesformand Martin Vestergaard, som fortsætter: – Med havneudvidelsen forbedres havnens anløbs- og lossefaciliteter med øget vanddybde, nyt bassin og nye kajanlæg, og med en opgradering af havnens køleauktionsfaciliteterne styrker vi samtidig forholdene for de videre led med salg og eksport af konsumfisk i en ubrudt kølekæde.

HAVNEN VOKSER OG NYE MULIGHEDER OPSTÅRMed havneudvidelsen får Hanstholm Havn mere plads – både til lands og til vands. Det skaber god mulighed for, at virksomheder kan udvide eller etablere sig på havnen, og at større skibe kan anløbe.Havneudvidelsen udføres af entreprenørselskabet Per Aarsleff A/S og tilfører havnen:• 135.000 kvm ekstra areal mod øst med 350 m kaj • 30.000 kvm ekstra areal mod vest med 140 m kaj• Nyt bassin med 10 m dybde – og forberedt til 11 m• 11 m dybde i havnens indsejling• Nye ydermoler af brudsten – mod vest med cubipods• Molehoved på vestmole udført som en sænkekasse

Slået op af Hanstholm Havn i Mandag den 18. marts 2019

Yderligere er der i 2018 igangsat en række initiativer, som har til formål at understøtte havnens fortsatte udvikling. Indsatsen Task Force Hanstholm Havn er søsat for at støtte op om havnens målsætning om at blive Europas førende konsumfiskerihavn, og serviceklyngen Hanstholm Maritime Service Network med 42 medlemmer er etableret for at sikre en fortsat udvikling af Hanstholm Havn som en primær havn for maritim service.

Fakta: Udsigt til 450 nye arbejdspladser
* Hanstholm Havn var allerede i 2016 enten direkte eller indirekte årsag til 2.320 arbejdspladser i Thisted Kommune, svarende til hvert 10. job i kommunen, hvor den samlede private beskæftigelse er på godt 22.000 personer

* De største erhvervsgrupper bevirket af Hanstholm Havn er fiskeindustri, engroshandel og fiskeri

* Set i forhold til økonomisk afsmitning stod Hanstholm Havn i 2016 for 11,2 procent af den samlede værditilvækst i Thisted Kommune, svarende til 1,3 milliarder kroner

* Hos Hanstholm Havn ser man derfor frem til et fortsat øget aktivitetsniveau i årene efter endt havneudvidelse, hvor yderligere 450 jobs ventes at opstå

Kilde: Oplandsanalyse 2017, Hanstholm Havn, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og SDU, 2017

 

Forfatter

Related posts

Top