Lægemangel ser ud til midlertidigt at lukke akut kirurgi i Thisted

Regionshospital Nordjylland i Thisted skriver i en pressemeddelelse, at den akut kirurgiske afdeling står til at lukke i løbet af juni, hvis ikke der snarest findes en løsning på rekrutteringsproblemet med at finde nye læger.

Lukningen vil altså ske, hvis det ikke lykkes at sikre en fuldkirurgisk vagtdækning.

– Vi er rigtig ærgerlige over den situation, vi står i. Men der er for få kirurgiske læger, og det rammer ekstra hårdt i yderområder. I Thisted rammer det os på den måde, at vi måske i løbet af juni ikke har andre muligheder end at begrænse de kirurgiske aktiviteter i Thisted midlertidigt, siger hospitalsdirektør, Henrik Larsen.

Ufrugtbart samarbejde
Indtil nu har Regionshospitalet i Thisted i samarbejde med Region Nordjylland kæmpet for at tiltrække kirurgiske læger for at sikre funktionerne i Thisted, men arbejdet endnu ikke båret frugt.

– Vi finder det nødvendigt allerede nu at diskutere en eventuel begrænsning af aktiviteten, så disse overvejelser er på plads inden sommerferien banker på døren. Under alle omstændigheder står hospitalet i Thisted i en skrøbelig situation, når en krumtap i det samlede akutte beredskab stort set er bemandet med vikarer og korttidsansættelser over den kommende tid.

Nedenstående midlertidige model vil fungere, indtil der er fundet en varig løsning på rekrutteringsproblemerne:

  • Der kan ikke modtages akutte kirurgiske patienter på Regionshospital Nordjylland i Thisted.
  • Der foretages i denne periode kun planlagt dagkirurgi i Thisted.
  • Der kan ikke modtages akutte gynækologiske patienter i Thisted.
  • De akutte kirurgiske og gynækologiske patienter omvisiteres til regionens øvrige hospitalsmatrikler eller til nærmeste hospital i Region Midtjylland.
  • Fravær af det kirurgiske vagt betyder endvidere, at der ikke kan varetages fødsler på Regionshospital Nordjylland, Thisted.
  • Fødslerne flyttes i den midlertidige periode til Aalborg, Hjørring eller et hospital i Midtjylland afhængig af den gravides ønske.
  • Før-fødselsforløbet og barselsforløbet forbliver i Thisted.

I går kunne Limfjord Update som det første medie fortælle, at øjenafdelingen på Thy-Mors Sygehus lukker per 1. juni

Forfatter

Related posts

Top