Endeligt dødsstød til Næssund-færgen

Det lokale folketingsmedlem Simon Kollerup (S) var efter et vellykket besøg hos lokale ildsjæle på Sydvestmors gået i gang med at undersøge statslige puljer til at understøtte Næssundforbindelsen.

Han stillede dog som forudsætning for puljejagten, at Thisted og Morsø kommuner på sigt kunne se en fremtidig, daglig færgedrift for sig. Derfor blev der arrangeret et møde mellem Simon Kollerup og borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i januar måned, hvor sagen blev drøftet.

– Vi havde en god og direkte samtale, som jeg i respekt for mødet ikke vil referere detaljerne fra, men forudsætningerne for at fortsætte puljejagten er ikke tilstede, og derfor indstiller jeg naturligvis det videre arbejde indtil videre, siger Simon Kollerup.

Simon Kollerup fortæller til LimfjordUpdate.dk, at han mener, at en fremtidig Næssundforbindelse burde kunne opnå delvis støtte til at købe en ny færge med lavere, daglige driftsomkostninger fremadrettet.

– Det havde vi gode indikationer på fra de sonderinger, som jeg og andre fra mit parti havde gjort på Christiansborg. Staten har puljer til at understøtte den kollektive transport i yderområder af Danmark, også til anlægsinvesteringer, som kunne medføre lavere, fremtidige driftsomkostninger, siger Simon Kollerup.

Kræver vilje til fortsat drift
Men det vil kræve vilje hos Thisted og Morsø Kommuner til at fortsætte driften.

– Men selvfølgelig skal kommunerne kunne se sig selv som driftsherrer fremadrettet og få den samlede drifts- og anlægsøkonomi på en fremtidig Næssundforbindelse til at gå op. Det havde vi en god og konstruktiv snak om, og det respekterer jeg naturligvis 100%, siger Simon Kollerup.

Puljejagten er dog ikke helt opgivet.

– Hvis der fremadrettet kan skabes grundlag for en anden type af færgeforbindelse, fx for at understøtte turisme eller lignende, så har vi aftalt, at vi tager sagen op igen og drøfter mulighederne på det tidspunkt, siger Simon Kollerup.

Forfatter

Related posts

Top