En million danskere med kronisk sygdom – tallet er stigende

Af Regionsrådsmedlem og kandidat Gunhild Olesen Møller (V, Mors), Medlem af Udvalget for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Nordjylland.

Der er nu en million med en kronisk sygdom i Danmark og tallet er stigende. Halvdelen af dem har mere end én kronisk sygdom og mange har flere kroniske lidelser. Det fordrer en enorm indsats for at få disse patienter håndteret. Dels i almen Praksis og dels i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at få omlagt til telemedicin når dette er muligt og køreturen til hospitalet kan spares. Eftersom lægemanglen er en konstant udfordring er det nødvendigt med opgaveglidning til sygeplejersker og andet personale. Kommunerne har ansvaret for forebyggelsen, så den opgave må der nødvendigvis opprioriteres på så den konstante stigning i kronikere standser. Der er pres på ambulatorierne på hospitalerne og der er bestræbelser i gang med at se på antallet af kontroller, så indsatsen koncentreres om de dårligste patienter. Patienterne er de eneste der er med hele vejen i deres eget sygdomsforløb og de ønsker i stadig højere grad at blive inddraget. Patienter med indtil flere kroniske sygdomme er i kontakt med mange afdelinger, deres hjemkommune og egen praktiserende læge. For at det kan spille sammen er Patientens Team en god idé. Den patient ansvarlige læge og behandlingsplanen er omdrejningspunktet. Den kræver en benhård styring at få tingene til at fungere til gavn for patienterne.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top