En god beslutning at genindkalde tarmkræft-patienter

I april 2019 genindkaldte Region Nordjylland 2.600 patienter til en ny tarmkræftscreeningsundersøgelse. Resultatet er nu opgjort i en uvildig analyse.

Baggrunden undersøgelsen var, at regionen var bekymret for, om kvaliteten af disse borgeres kikkertundersøgelser for tarmkræft var i orden.

En årsrapport fra Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) for 2017 viste nemlig, at Aalborg Universitetshospital, Thisted og Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn udførte kikkertundersøgelser for tarmkræft, der lå under landsgennemsnittet i forhold til fund af tarmkræft og forstadier til kræft. Og det undrede og bekymrede regionen.

– Vi var bekymret for, om vi havde overset tarmkræft eller forstadier til kræft de to steder. Derfor efteruddannede vi vores læger, og besluttede samtidig at få en uvildig instans til efterfølgende at analysere vores data for den genundersøgte gruppe, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen, Regionshospital Nordjylland.

Ingen signifikant forskel
Det er Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der har analyseret dataene, for de 2.600 nordjyske patienter.

RKKP bekræfter i deres analyse, at der var et underskud af fundne kræfttilfælde og forstadier hertil og støtter dermed, at det var rigtigt at undersøge de 2.600 borgere igen. Analysen sætter derimod ikke spørgsmålstegn ved, om kvaliteten af undersøgelserne har været dårlig. Faktisk viser analysen, at overlevelsen for kræft efter 5 år ikke var signifikant forskellig mellem Frederikshavn, Thisted og Aalborg.

– Jeg er godt tilfreds med, at vi har undersøgt sagen nøje, og har fået en god viden, så vi nu med ro i maven kan afslutte sagen, siger Thomas Larsen.

Der kan ligge mange forhold til grund for, at der er færre fund af tarmkræft og forstadier til tarmkræft i Frederikshavn og Thisted.

– Vi ved fx ikke, om forklaringen kan være, at der er færre, der har haft tarmkræft i Frederikshavn og i Thisted i perioden. Vi ved, at 32 procent af de 2.600, vi inviterede til en ny screening for tarmkræft, ikke har taget imod invitationen fra os. Om der blandt de 32 procent er blevet overset kræft, kan vi derfor ikke vide.

– Vi har flere gange opfordret disse borgere til at indsende en ny afføringsprøve, men de har valgt ikke at tage imod vores opfordring. Fra starten af tarmkræftscreeningssagen besluttede vi at tilbyde borgerne at komme ind til undersøgelse hvert andet år fremfor hvert ottende år, som de almindeligvis skulle, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen.

Region Nordjylland følger fortsat udviklingen inden for tarmkræftscreening nøje og vil fremadrettet have fokus på det.

Foto: Lasse Høj Nielsen

Forfatter

Related posts

Top