En af tre læger fra nabolande tager uddannelse i Danmark – og smutter

Når norske og svenske læger tager deres uddannelse i Danmark, er det langt fra en garanti for, at de også senere bliver læger på danske hospitaler eller praktiserende læger her i landet. Det viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Her er det opgjort, hvor mange af de svenske og norske læger, der tager deres uddannelser i Danmark, der tre år efter endt uddannelse er blevet i Danmark.

Tallene viser, at 35 procent af lægerne fra Sverige og 42 procent af lægerne fra Norge har forladt Danmark senest tre år efter at have taget sin uddannelse her.

Der er udelukkende tale om svenske og norske personer, der er kommet til Danmark, efter at de er fyldt 20 år.

Dermed udvandrer svenske og norske læger uddannet i Danmark oftere end læger fra andre lande, der har taget deres uddannelse i Danmark. Her er det sammenlignelige tal 26 procent.

Forfatter

Related posts

Top