Embedslægens sprog er volapyk for… lægerne

En ting er at mange læger har ry for at skrive som en brækket arm.

Noget helt andet er, at det de skriver er fuldstændigt volapyk. Selv for de læger og sygeplejersker og andet sundshedspersonale i kommunerne, der skal forstå, hvad de egentlig mener. Det gælder for eksempel for embedslægen, der fører tilsyn med Morsø Kommunes plejehjem mv.

– Vi har haft eftersyn og der har været nogle ganske få kommentarer om instrukser til personalet samt medicinhåndtering, og det skal vi nok få styr på. Men problemet er, at mange ansatte i sundhedssektoren ikke forstår, hvad det reelt er embedslægen skriver. Selv lægerne har problemerne med at forstå, hvad embedslægerne skriver, og derfor vil vi forfølge problemet således, at embedslægerne skriver i et sprog, folk kan forstå, sagde Michael Dahlgaard, der er formand for Morsø Kommune sundhedsområde på byrådsmødet i aftes.

Byrådet tog Embedslægens besøgsrapport til efterretning uden yderligere kommentarer.

Forfatter

Related posts

Top