EL : Det her vil VCO ikke diskutere i budget 2016

Af Jens Otto Madsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Thisted Kommune

Som lovet på det sidste forhandlingsmøde fredag den 18. september om budget 2016 meldte Enhedslisten – de rød-grønne tilbage til borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) i onsdags.

Vi har behandlet konstitueringsgruppens forslag til budget 16 på et velbesøgt medlemmøde mandag aften den 21. september. Her fik jeg tilslutning til at melde tilbage til borgmesteren på følgende måde:

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremlage ved starten af mødet et fuldt og færdigt samlet forslag til budgetforlig for 2016. I Enhedslisten syntes vi, at det var en besynderlig og uheldig måde at lægge op til budgetforhandlinger på – før Socialdemokraterne og vi havde været inddraget. Borgmesteren forsvarede sig med, at hun var blevet opfordret til denne fremgangsmåde af oppositionslederen.

Sidste år starter partier med at drøfte embedsværkets udkast til budget. Herefter meldte alle partier ind med deres hovedpunkter. Borgmesteren udarbejdede på grundlag heraf et nyt forslag til drøftelse, der som bekendt endte i et forlig, hvor alle partier deltog. En hel anden og langt mere konstruktiv fremgangsmåde end vi har oplevet denne her gang.

Enhedslisten kan ikke går ind for VCO-budgetforslaget 2016 uden væsentlige ændringer:

1. Dagtilbudsområdet skal have tilført mindst 5 mio. kr. ekstra så den nuværende kvalitativ dårlige normering i de borgerlige partiers forslag kan forbedres. Samtidig foreslår vi, at der indskrevet i budgetforslaget, at målsætningen for området er at nå op på en normering i løbet af 3 år som afspejler gennemsnitsnormeringen i de nordjyske kommuner.

I Enhedslisten kan vi ikke leve med, at Thisted Kommune fortsat vil indtage en 4. sidsteplads på dagtilbudsområdet ud af 98 kommuner. Alt for mange af kommunens dygtige pædagoger og pædagogmedhjælpere kan fortælle om alenesituationer med en større gruppe børn, hvilket pædagogisk set er helt uforsvarligt og samtidig er med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø. Pædagogernes fagforening BUPL og forældrebestyrelser har gentagne gange på det seneste peget på de samme alvorlige mangler ved kommunens dagtilbud. At investere millioner i vore småbørn er en god fremtidsinvestering. Sådan ser vi grundlæggende på det i Enhedslisten.

2. Folkeskolen skal tilføres 5 mio kr. ekstra. Kommunens folkeskoler trænger til flere ressourcer. Som Børne- og Familieudvalgets formanden ofte siger, så er folkeskolereformen underfinansieret. Folkeskolen i Thisted Kommune trænger til flere ressourcer for at blive en gedigen succes.

3. Besparelserne på 5,7 mio. kr. på handicap-, misbrugs- og psykiatriområdet skal fjernes. Vi kan ikke acceptere at spare på nogle af de svageste medborgere, der er afhængige af en god og omsorgsfuld offentlig velfærd.

Merudgifterne på 15,7 mio kr. tænkes finansieret ved en kombination af det øgede råderum i budget 2016, et træk i kassebeholdningen (kassen er, eller vil blive tilført ca. 35 mio. i år kr. fra bygningssalg), konvertering af anlægskroner på 10 mio. kr. afsat til Hanstholm Havn til driftsmidler (det er et helt andet stort beløb i form af en kommunegaranti, der er brug for, hvis den vigtige havneudvidelse engang kommer i gang – og her står alle partier stadig sammen) og besparelser på et enkelt punkt i VCO’s forslaget – 8 mio. kr. ekstra til “pulje til asfalt til veje og pladser”.

Ovenstående 3 hovedområder skal de borgerlige konstitueringspartier være villige til reelt at ville drøfte med os, hvis vi igen skal være med i et forlig vedr. budget 2016.

Få timer efter at brevet her var sendt til borgmester Lene Kjelgaard Jensen svarede hun: “Jeg vil gerne kvittere for en seriøs og konstruktiv tilbagemelding fra Enhedslisten. Jeg har drøftet dit oplæg og de forskellige forslag med gruppeformændene (Konservative og Dansk Folkeparti, jom) – de ser ikke, der er baggrund for at forhandle yderligere i forhold til at få et budgetforlig med Enhedslisten.”

Dermed er vi i Enhedslisten desværre ude af budgetforhandlingerne, selv om vi ikke har fremsat ultimative krav. Men vi prioriterer altså borgernær velfærd eller “varme hænder” frem for “asfalt til veje og pladser”.

Forfatter

Related posts

Top