Ekstra millioner til bedre forhold for grise

Der er godt nyt på vej til både svineproducenterne og deres dyr. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at udvide Farestaldsordningen og bevilge ekstra otte mio. kroner til, at svineproducenterne kan etablere løsdrift i deres farestalde.

De ekstra midler betyder, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der administrerer ordningen, kan imødekomme samtlige ansøgninger, der opfylder kravene til ordningen. Det bidrager til bedre dyrevelfærd i staldene, da søerne i farestier med løsdrift frit kan bevæge sig rundt i stien. Løftet kommer samtidig med, at regeringen er på trapperne med et nyt dyrevelfærdsmærke, hvor løsdrift i farestalde indgår som et af kriterierne.

– Der har været stor interesse for at bygge farestier med løsdrift. Ved at tilføre ekstra midler giver vi alle ansøgere mulighed for at få støtte. Jeg er rigtig glad for denne udvikling i erhvervet, og for at vi samlet kan styrke dyrevelfærden for svin. Jeg håber, at de ekstra midler og dyrevelfærdsmærket, som forbrugerne kan finde i supermarkederne i denne måned, kan bidrage til opfyldelse af Svinehandlingsplanens målsætning om, at 10 procent af de diegivende søer skal gå i løsdrift i farestalden i 2020, siger Esben Lunde Larsen.

Hos Dansk Folkeparti er man også tilfredse med den ekstra bevilling.

– Jeg er utrolig glad for, at vi kan styrke dyrevelfærden. Ved at give otte mio. kroner ekstra til etablering af løsdrift i farestalde, så giver vi otte mio. kroner ekstra til dyrevelfærden i Danmark. Vi ønsker, at langt flere søer skal kunne bevæge sig frit – både før og mens pattegrisene dier – og derfor er det vigtigt for mig og Dansk Folkeparti, at vi kommer i mål med Handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for svin, siger Dansk Folkepartis landbrugs- og fødevareordfører, Lise Bech.

Stor interesse for ordningen
Farestaldsordningen støtter op om Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin fra juni 2014, hvor målet er at øge andelen af diegivende søer, som går i løsdrift i farestalden, til 10 procent i 2020.

Søerne opstaldes i farestien i cirka en uge, før de forventes at fare, og bliver der frem til, at pattegrisene fravænnes. I farestier med løsdrift kan søerne frit bevæge sig rundt i stien.

Farestaldsordningen var åben fra den 1. november 2016 til den 17. januar 2017. I den periode kunne svineproducenterne søge om tilskud til at etablere løsdrift i farestalde – enten til ny- eller ombygning af stalde – og der har været stor interesse for ordningen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen modtog således i alt 23 ansøgninger, der søgte om tilskud for i alt 25 mio. kroner. Det var mere end de 17 mio. kroner, der oprindeligt var afsat til ordningen, men med de ekstra midler får alle ansøgere mulighed for at få den støtte, de har ansøgt om, hvis de opfylder ordningens krav til at få støtte.

Hovedparten af de 23 ansøgninger søgte om tilskud til at bygge nye farestalde.

Farestaldsordningen åbner igen i 2018. Her kan svineproducenterne indsende deres ansøgninger fra den 15. juni til den 30. august.

Forfatter

Related posts

Top