Ekstra besøg af sundhedsplejersker giver forbedret integration

Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt, som bl.a. Thisted Kommune har været en del af.

Udviklingsprojektet dokumenterer, at flygtningefamilier føler øget ro, nærer større tiltro til det danske system og oplever en forbedret integration, hvis de får en ekstra hjælpende hånd af sundhedsplejersker i deres første tid i Danmark – og når integrationen tager udgangspunkt i børnene.

En ekstern evaluering af projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ viser tillige, at flygtninge i højere grad gør brug af sundhedsvæsnet til deres børn, når de har fået introduktion til det, hvilket kan være afgørende for at forebygge ulighed i sundhed.

En fast brobygger gør en stor forskel
I det treårige projekt har sundhedsplejersker fra 16 kommuner landet over taget ca. 1.300 flygtningefamilier med børn op til seks år ekstra ved hånden. Det er sket ved besøge flygtningefamilierne flere gange og i længere tid end sædvanligt.

De ekstra besøg af en fast sundhedsplejerske har givet de nytilkomne flygtninge ny viden om blandt andet normer og børneopdragelse i Danmark, om sund kost, om den vigtige stimulering og tilknytning for små børn, om udvikling af sprog og motorik samt om vigtigheden af at lade sit barn vaccinere og komme i daginstitution blandt andre børn og blive en del af fællesskabet.

Desuden har sundhedsplejerskerne hjulpet de nytilkomne flygtninge med at bygge bro til fx børnehaver, skoler, jobcenter og andre instanser, de ikke på forhånd kender til.

Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top