Efter TV2-dokumentar: Plejecentrene i Thy kommer på dagsordenen

På baggrund af TV2-dokumentaren “Plejehjemmene bag facaden”, som blev sendt på TV2 i sidste uge, og som viser forholdene for demente beboere og de ansatte på to plejehjem i hhv. Aarhus og Randers Kommune, skal forholdene i Thisted Kommune nu diskuteres.

Det sker på opfordring af Jens Otto Madsen (EL), der på næste møde i  social- og sundhedsudvalgsmødet ønsker at få drøftet flere punkter med udgangspunkt i tv-dokumentaren.

– Forråelsen i form af omsorgssvigt har sneget sig ind i behandlingen af demente medborgere mange flere steder! Derfor er det vigtigt at vi alle sammen – ikke mindst social- og sundshedsudvalgene i landets kommuner – får drøftet dels hvad perspektiver der kan være for den lokale demensbehandlingen, dels hvad vi kan lære af disse sager, fortæller Jens Otto Madsen, der samtidig understreger, at det er nødvendigt med et markant sundhedsfagligt løft.

Han har derfor bedt forvaltningen om at komme med et oplæg til en åben drøftelse af hvilke perspektiver der kan være for Thisted Kommunes egen dementbehandling, samt hvad der kan læres af disse sager.

Foto: TV2 Danmark

Forfatter

Related posts

Top