Efter Mors-kritik: Nu fastfryses den kommunale medfinansiering

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne skullet betale en del af deres borgeres behandling på sygehuse. Meningen er, at det skal styrke kommunernes tilskyndelse til at forebygge sygdomme.

Men en række kommuner, herunder Morsø Kommune, har oplevet problemer på grund af ændringer i den såkaldte kommunale medfinansiering (KMF) – en ordning hvor kommuner betaler en del af deres borgeres sygehusbehandling.

Problemerne blev først opdaget af Henning Sørensen, Socialudvalgsformand i Morsø Kommune, der mener, at man på Mors gennem en årrække har betalt op mod 25 mio. kroner for meget til den kommunale medfinansiering.

Henning Sørensen har bl.a. kritiserest, at kommunerne får en regning, hvor det ikke fremgår hvad der betales for – hvilket derfor besværliggør budgetteringen.

Derfor vil regeringen nu fastfryse ordningen, så kommunerne får budgetsikkerhed i 2019.

Formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune, Henning Sørensen. Foto: Morsø Kommune

– Når nogle kommuner oplever så store problemer, er vi selvfølgelig nødt til at tage det alvorligt. For det er selvsagt frustrerende for kommunerne, hvis de ikke kan gennemskue regningerne fra ministeriet og regionerne. Derfor fastfryser vi KMF’en, så der er budgetsikkerhed i 2019 – netop som KL’s formandskab har ønsket det, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ministeren vil drøfte efterreguleringen for 2019 med KL, men vil allerede nu gerne sige, at tanken er at sikre et begrænset udsving i forhold til den faktiske kommunale betaling. Og den udmelding glæder Henning Sørensen, der i flere år har forsøgt at kaste lys over problemerne:
.

.

Regeringen har igangsat analyse
Sundhedsministeren understreger, at den kommunale medfinansierings incitamenter til en styrket pleje og forebyggelse er centrale også fremadrettet, hvor kommunernes rolle på sundhedsområdet styrkes markant med den sundhedsreform, som regeringen netop nu forhandler.

Derfor vil regeringen se på, hvordan man kan løse problemerne og har igangsat en analyse af udviklingen i ordingen, som ventes færdig i løbet af 2019.

– Kommunerne kan nu med ro i maven afvente resultaterne af regeringens analyse, som skal kaste lys over en række udsving i ordningen. Vi må til bunds i problemerne, så vi kan fortsætte arbejdet med at forebygge unødige indlæggelser og i stedet sikre borgeren et nært og sammenhængende sundhedstilbud, siger Ellen Trane Nørby.

Fakta om kommunal medfinansiering
Den kommunale medfinansiering er en ordning hvor kommuner betaler en del af deres borgeres sygehusbehandling. Ordningen blev indført med kommunalreformen i 2007 med det sigte at styrke den kommunale forebyggelsesindsats.

I 2018 blev ordningen aldersdifferentieret – bl.a. efter ønske fra KL – for at målrette ordningen mod ældre og småbørn, som kommunerne i forvejen har tæt kontakt med.

Det kan have givet udsving i ordningen, ligesom et nyt DRG-system, overgangen til LPR3 og Sundhedsplatformen kan have givet udsving.
Regeringen har derfor igangsat en analyse af udviklingen i ordningen i lyset af de nye regler.

I 2017 betalte Morsø Kommune 71 mio. kr i kommunal medfinansiering – i det første 11 måneder af 2018 var beløbet steget til omkring 82 mio. kroner.

LÆS OGSÅ:

Socialudvalgsformand: – Vi har betalt 25 mio. kr. for meget!

Forfatter

Related posts

Top