E-sport gavner sammenholdet på Midtmors

E-sport er populært som aldrig før. Derfor udbreder Midtmors Sport nu e-sporten blandt de unge i samarbejde med NetIP.

Midtmors Sport har fået øjnene op for, at foreningen har meget at tilbyde til unge computerespillere i alderen 11 år og opefter, hvis man vel at mærke kan få dem ud af værelset derhjemme og ind i sportshallen. Og det tegner allerede lyst for initiativet, da der fra flere sider har vist sig at være stor interesse for at oprette Midtmors e-sport.

– For et år siden betragede vi slet ikke e-sport som en aktivitet, som kunne passe ind i vores foreningsliv. På det tidspunkt overså vi oplagte muligheder for at trække på erfaringer fra idrættens verden og overføre til en anderledes sportsgren, hvor vi får medlemmer ind i foreningen, som vi ikke er vant til at se her, fortæller centerleder Keld Andersen fra Midtmors Sport.

Bred opbakning
Bred opbakning til og anerkendelse af e-sporten som en aktivitet på linje med badminton, håndbold, fodbold med videre afhænger ifølge Keld Andersen af, om at de unge, forældrene og lokalsamfundet forstår de overordnede målsætninger for at bringe e-sporten ind i sportshallen.

– Først og fremmest skal spillerne forstå og overholde de normer og regler, som gælder i en sportsforening. Vi oplever de unge computerspillere fortælle om udbredt mobning, når de sidder og gemmer sig bag skærmen og kalder hinanden grimme ting. Det hører slet ikke hjemme på et sportshold, hvor du lærer vigtigheden af at være en god kammerat og være fair over for medspillere som modspillere, fortæller Keld Andersen.

Game over for individualister
Et andet vigtigt mål forbundet med at få computerspillerne til at forene sig er, at de blive bedre til at arbejde sammen og blive en del af et socialt netværk, hvor de møder hinanden ansigt til ansigt og danner venskaber i den ”virkelige” verden.

– Selvom mange computerspillere teknisk er skarpe individualister, så erfarer de i foreningen, at de kun vinder, hvis de indordrer sig, hjælper hinanden og spiller taktisk i samspil med andre. Nogle spillere skal simpelthen øve sociale kompetencer og udvikle sig i fællesskaber, som de ikke på samme måde formår at etablere på egen hånd, når de spiller med og mod andre på nettet, forklarer Keld Andersen.

Sidst, men ikke mindst, vil Midtmors Sport også sørge for, at de unge computerspillere bliver inspirerede til at komme i bedre fysisk form, når de kommer i sportshallen, da det også har betydning for, om de kan koncentere sig længere tid foran computeren og træffe bedre beslutninger, hvis de også får rørt kroppen.

Opbakning fra nørd til nørd
NetIP har valgt at gå aktivt ind i samarbejdet med Midtmors e-sport og støtte med et sponsorat, fordi der er tale om et stærkt værdifællesskab med stor identifikation med de unge computerspillere blandt nok særligt de yngre medarbejderne i netIP, som også bruger fritiden på computerspil og deltager som frivillige eller gamere til netparties.

– I netIP forstår alle medarbejdere vigtigheden af at være en del af et hold og arbejde tæt sammen for at opnå fælles mål. Vi støtter initiativet, fordi der er gode muligheder for, at de unge computerspillere gennem e-sport og foreningslivet fra en tidlig alder får trænet både de tekniske, sociale og menneskelige kompetencer, som gør dem både dygtigere og klogere som holdspillere, fortæller marketingansvarlig Mike Overgaard fra netIP.

Fra september går Midtmors e-sport i gang i midlertidige lokaer med plads til 25-30 medlemmer, men der er allerede planer om at udvide med en tilbygning med nye faciliteter med plads til 80-100 medlemmer fra oktober 2018.

Forfatter

Related posts

Top