Dyne-Larsen donerer 500.000 kr. til søtrappe i Hurup

Lars Larsen, JYSK, har netop doneret 500.000 kr. som tilskud til en ny søtrappe ved Anlægget i Hurup.

Søtrappen skal være med til at skabe sammenhæng mellem bymidten og Anlæggets hovedsti og gøre Hurup mere attraktiv for bosætning for turister og for handelslivet.

Med Anlæggets umiddelbare tilknytning til Hurups gågade, er der et stort potentiale for at tilføre bymidten helt nye og spændende kvaliteter. Søtrappen skal ikke alene være bro mellem byen og Anlægget. Den skal også være med til at skabe opholdssteder og muligheder for, at besøgende kan komme helt ned og røre ved vandet.

Illustration: Arkitektfirmaet Labland

– Det er et meget spændende projekt, og jeg er sikker på, at det vil være med til at give Hurup et løft. Jeg er glad for, at jeg har muligheden for at bidrage positivt til udviklingen af en by, som har betydet meget for mig, siger Lars Larsen.

Klimasikre Hurup
Men ikke nok med at der bliver tilført en ny attraktion til byen, der gør Anlægget til et helt anderledes og spændende sted at opholde sig. Hurup bliver også klimasikret. Søen sikrer nemlig, at Hurup kan modstå fremtidens skybrud og ekstreme regnmasser.

Den nye sø bliver forsynet med frisk vand fra kildevældet i Birkekær, der ligger på Dyrskuepladsen for foden af Ashøje i Hurups vestlige del. Vandet herfra vil via en rørledning blive ledt ned gennem Bredgade og møder ved Torvevej en fordelingsbrønd, der tillader en del af vandet at komme ind i søen.

Udløbet i den østlige ende af søen samler igen vandmasserne i hovedledningen, der sluttelig leder vandet til Visby Å med udløb i Limfjorden. At der konstant vil være en tilstrømning af kildevand fra Birkekær, er medvirkende til at søens vand altid vil fremstå rent og indbydende.

Illustration: Arkitektfirmaet Labland

Thisted Vand forventer at starte udgravningen af søen i marts/april 2019 – afhængig af vejrforholdene. Forud for udgravningen er Thisted Kommunes gartnere gået i gang med at fælde de træer, der står i vejen for den nye sø. Når søen er anlagt reetableres træbeplantningen, sådan at byens hjerte fortsat står grønt og frodigt i fremtiden.

Projektet er en del af helhedsplanen for Hurup, også kendt som “Hurup – det grønne hjerte”.

Forfatter

Related posts

Top